Màster oficial en Humanitats i Patrimoni Digitals

S'ofereix formació teòrica i pràctica sobre l'aplicació de tecnologies avançades de la informació en la documentació, anàlisi i divulgació del patrimoni històric cultural, tant textual com material

Pla d'estudis Màster Oficial - Humanitats i Patrimoni Digitals

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 44249 - Comunicació i Aprenentatge: Experiències d'Usuari

 44255 - Creació i Gestió de Projectes Digitals en Matèria Cultural

 44248 - Patrimoni, Tecnologia i Humanitats Digitals

 44256 - Pràctiques Externes

 44250 - Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació

 44251 - Tecnologies Aplicades II: del Píxel al Coneixement, Digitalització i Visió per Computador

 44252 - Tecnologies Aplicades III: Interacció Persona-Ordinador

 44257 - Treball de Final de Màster

 44253 - Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni I: Digitalitzant el Passat. Realitats Virtuals, Augmentades i Mixtes

 44254 - Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni II: Tecnologies en el Tractament i l'Anàlisi de la Paraula i el So