Màster oficial en Humanitats i Patrimoni Digitals

S'ofereix formació teòrica i pràctica sobre l'aplicació de tecnologies avançades de la informació en la documentació, anàlisi i divulgació del patrimoni històric cultural, tant textual com material

Pla d'estudis Màster Oficial - Humanitats i Patrimoni Digitals

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

Els estudis d’Humanitats i Patrimoni Digitals que aquí es presenten suposen una càrrega lectiva total de 60 crèdits, estructurats en un total de 6 mòduls teoricopràctics obligatoris de 6 crèdits cada un, 1 mòdul de pràctiques professionals per desenvolupar en institucions culturals públiques o privades o grups de recerca amb els quals s’ha signat un acord específic de col·laboració (6 crèdits) i, finalment, el Treball de Final de Màster, de 12 crèdits. Els alumnes tenen la possibilitat de triar un mòdul teoricopràctic optatiu, amb l’objectiu d’aconseguir una especialització més gran en humanitats digitals o en patrimoni digital.

Inici de curs

04/10/2021

Estructura del pla d'estudis

 

 
Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Optatius 6
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 6
TOTAL 60
 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Comunicació i Aprenentatge: Experiències d’Usuari 6 OB
Creació i Gestió de Projectes Digitals en Matèria Cultural 6 OB
Patrimoni, Tecnologia i Humanitats Digitals 6 OB
Pràctiques Externes 6 OB
Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació 6 OB
Tecnologies Aplicades II: del Píxel al Coneixement, Digitalització i Visió per Computador 6 OB
Tecnologies Aplicades III: Interacció Persona-Ordinador 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni I: Digitalitzant el Passat. Realitats Virtuals, Augmentades i Mixtes 6 OT*
Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni II: Tecnologies en el Tractament i l’Anàlisi de la Paraula i el So 6 OT*

* Assignatures optatives a escollir

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.