Màster Universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

És l’únic màster interdisciplinari de l’Estat espanyol centrat en la recerca en l’àmbit de les ciències cognitives des de la perspectiva de la filosofia, la lingüística i la psicologia

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 crèdits.
  • Preu: Poseu-vos en contacte amb la universitat coordinadora.
En aquest màster participen cinc de les principals universitats catalanes i ofereix una aproximació interdisciplinària a la recerca en l’àmbit de les ciències cognitives amb especial atenció a les facultats lingüístiques humanes.

El programa respon a la necessitat de potenciar la interacció entre els diferents camps que avui configuren les neurociències cognitives, formant investigadors que, des de les respectives especialitats, siguin capaços de dur a terme aquest diàleg amb l’objectiu de comprendre millor la percepció, l’adquisició i el processament del llenguatge, la relació entre sintaxi, semàntica i cognició, l’estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi.

A aquest efecte, el màster s’articula al voltant de les branques d’especialització següents:

a)    Lògica i Filosofia
b)    Teoria Gramatical i Processament del Llenguatge
c)    Models Cognitius de Processament

Ofereix a la vegada la possibilitat de cursar assignatures pròpies de qualsevol de les tres branques, a fi de proporcionar nous coneixements sobre els principis i mètodes de la filosofia analítica, la lingüística i la psicologia cognitiva per tal d’aplicar-los a l’estudi del llenguatge.

Sortides professionals

El nostre programa és fonamentalment investigador i, per tant, la sortida professional natural és la recerca i la docència. 

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
 

Informació addicional

http://www.ub.edu/ccil

Qualitat

Més informació