Māster Oficial - Cičncia Cognitiva i Llenguatge

Presentaciķ

El màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge forma part del postgrau Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL) (màster i doctorat). És un programa interuniversitari i interdisciplinari que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la ciència cognitiva. El programa se centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament del llenguatge, la relació entre sintaxi, semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi.

El màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge ofereix una formació interdisciplinària en tres dels àmbits propis de la Ciència Cognitiva: psicologia, lingüística i filosofia. El programa de màster consta d'un mòdul comú de matèries bàsiques i un altre mòdul d'especialitat.

Coordinació:
Anna Gavarró (anna.gavarro@uab.cat)

Sortides professionals

El nostre programa és fonamentalment investigador i, per tant, la sortida professional natural és la recerca i la docència. 

Interuniversitari

Centre: Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
 

Web del māster http://www.ub.edu/ccil