Māster Oficial - Cičncia Cognitiva i Llenguatge

Presentaciķ

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

El màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge forma part del postgrau Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL) (màster i doctorat). És un programa interuniversitari i interdisciplinari que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa se centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva.

El màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge ofereix una formació interdisciplinària en tres dels àmbits propis de la Ciència Cognitiva: psicologia, lingüística i filosofia. El programa de màster consta d'un mòdul comú de matèries bàsiques i un altre mòdul d'especialitat constituït exclusivament per matèries d'un dels tres àmbits. El màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge pretén capacitar l'alumne per poder dur a terme una tasca investigadora que es pot prolongar amb l'accés al programa de doctorat i que culmina amb la redacció d'una tesi doctoral.

Coordinació:
Carme Picallo

Sortides professionals

El nostre programa és fonamentalment investigador i, per tant, la sortida professional natural és la recerca i la docčncia. 

Interuniversitari

Centre: Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:

Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Girona
Universitat Autōnoma de Barcelona

Web del māster http://www.ub.edu/ccil