Màster Universitari en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

L’únic màster universitari amb acreditació d’excel·lència que aprofundeix en els estudis de llengua i literatura catalanes i les seves aplicacions

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 42492 - Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització

 42501 - Treball de Fi de Màster

 42493 - Estructura, Tipologia i Variació Interna de la Llengua Catalana

 42495 - La Llengua Catalana en el seu Context. Ús i Realitat Social

 42497 - Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII)

 42498 - Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge

 42499 - Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans

 42500 - Pràctiques Externes