Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada mòdul es pot consultar al pdf. de la guia docent de cada mòdul.

42492 - Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització  CAT CAST ENG

42501 - Treball de Fi de Màster  CAT CAST ENG

42491 - Aplicacions de la Lingüística Catalana  CAT CAST ENG

42493 - Estructura, Tipologia i Variació Interna de la Llengua Catalana  CAT CAST ENG

42494 - Formes i Evolució dels Gèneres Literaris, del Segle XIII al XXI  CAT CAST ENG

42495 - La Llengua Catalana en el seu Context. Ús i Realitat Social  CAT CAST ENG

42496 - Literatura Catalana i Cultura Contemporània (Segles XIX i XX)  CAT CAST ENG

42497 - Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII)  CAT CAST ENG

42498 - Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge  CAT CAST ENG

42499 - Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans  CAT CAST ENG

42500 - Pràctiques Externes  CAT CAST ENG

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://masters.filescat.uab.cat/moiellc/