Màster oficial en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

L’únic màster oficial amb acreditació d’excel·lència que aprofundeix en els estudis de llengua i literatura catalanes i les seves aplicacions

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes és un màster de 60 crèdits ECTS estructurat en dues especialitats:

  1. Lingüística Catalana
  2. Literatura Catalana

El màster es compon de 30 crèdits ECTS comuns a ambdues especialitats, i distribuïts en mòduls, dels quals un és anual. La resta de mòduls (30 ECTS) es configuren amb un mòdul obligatori per a cada especialitat (10 crèdits ECTS) i dos mòduls optatius de 10 crèdits. Per a cada especialitat s'ofereixen tres mòduls optatius; a més hi ha un mòdul optatiu de pràctiques externes comú a les dues especialitats. Tots els mòduls optatius són de 10 crèdits.

El pla d'estudis es distribueix en 2 semestres (1 sol any acadèmic) i preveu una orientació més focalitzada en la investigació o una orientació amb més èmfasi en la professionalització, especialment per a aquells estudiants de qualsevol de les dues especialitats que escullin el mòdul de pràctiques externes. Tot i que el màster és presencial, alguns mòduls optatius (2 mòduls) són no presencials.

Inici de curs

27/09/2021

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

Especialitat en Lingüística Catalana

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge 10 OT*
Aplicacions de la Lingüística Catalana 10 OT**
Estructura, Tipologia i Variació Interna de la Llengua Catalana 10 OT**
La Llengua Catalana en el seu Context. Ús i Realitat Social 10 OT**
Pràctiques Externes 10 OT**

* Obligatori d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


Especialitat en Literatura Catalana

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans 10 OT*
Formes i Evolució dels Gèneres Literaris, del Segle XIII al XX 10 OT**
Literatura Catalana i Cultura Contemporània (Segles XIX i XX) 10 OT**
Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII) 10 OT**
Pràctiques Externes 10 OT**

* Obligatori d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis