Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Pla d'estudis Màster Oficial - Egiptologia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 44501 - Arqueologia i Art Egipcis

 44499 - Epigrafia i Paleografia Egípcies

 44500 - Història d'Egipte I

 44502 - Identitats i Creences a l'Antic Egipte

 44497 - Llengua Egípcia I

 44498 - Textos Egipcis I

 44506 - Egipte en el Context Mediterrani i del Pròxim Orient (2022-23)

 44505 - Història d'Egipte II (2022-23)

 44503 - Llengua Egípcia II (2022-23)

 44504 - Textos Egipcis II (2022-23)

 44507 - Treball de Final de Màster (2022-23)