Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Pla d'estudis Màster Oficial - Egiptologia

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d'estudis del màster en Egiptologia consta de 120 crèdits ECTS i s'estén en dos anys acadèmics. La raó d'aquesta extensió i temporalització dels ensenyaments està en la necessitat d'integrar en un únic programa continguts d'iniciació a la disciplina (atès que no hi ha estudis egiptològics de grau) i d'especialització i introducció a la investigació, i d'espaiar en el temps els processos d'estudi i aprenentatge, per tal de garantir la "maduració egiptològica" dels estudiants (especialment pel que fa a el domini de la llengua i de la capacitació per a la lectura i la interpretació de textos).

Els 120 crèdits ECTS es distribueixen en 10 mòduls lectius de 10 ECTS cadascun i un mòdul de TFM de 20 ECTS. Des del punt de vista de l'organització temporal, tots els mòduls són anuals, a fi de planificar la docència i l'adquisició de continguts i competències de manera continuada i amb una perspectiva temporal àmplia, la qual cosa permet una millor "maduració egiptològica" de l'alumnat . Sis dels mòduls lectius, que corresponen al primer any acadèmic, tenen com a finalitat bàsica l'adquisició crítica de coneixements. Els altres quatre mòduls lectius i el de TFM, que corresponen al segon any acadèmic, tenen un caràcter especialitzat i preparatori per a la recerca.

 

Inici de curs

19/09/2022

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 100
Treball de fi de màster 20
TOTAL 120

 

Modalitat d'Impartició Presencial i Virtual

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Arqueologia i Art Egipcis 10 OB
Epigrafia i Paleografia Egípcies 10 OB
Història d'Egipte I 10 OB
Identitats i Creences a l'Antic Egipte 10 OB
Llengua Egípcia I 10 OB
Textos Egipcis I 10 OB
Segon curs    
Egipte en el Context Mediterrani i del Pròxim Orient 10 OB
Història d'Egipte II 10 OB
Llengua Egípcia II 10 OB
Textos Egipcis II 10 OB
Treball de Final de Màster 20 OB

OB: Obligatoris

 

Desprogramació d'assignatures

Estudiar el màster en modalitat virtual

A partir de l’edició 2021-2023, el MU en Egiptologia de la UAB es podrà cursar íntegrament en modalitat virtual. Els estudiants d’aquesta modalitat podran seguir la docència presencial per streaming. Les classes es gravaran i es podran visualitzar fins dos dies després de la seva impartició. Tots els estudiants, tant presencials com virtuals, compartiran la mateixa aula virtual i disposaran dels mateixos recursos docents, bibliogràfics i audiovisuals. També les activitats i el calendari d’avaluació seran els mateixos. Els estudiants virtuals disposaran d’un coordinador propi, que els acompanyarà en la seva trajectòria acadèmica i en el seu procés d’aprenentatge.

Informació addicional del pla d'estudis