Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Pla d'estudis Màster Oficial - Egiptologia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d'estudis del màster en Egiptologia consta de 120 crèdits ECTS i s'estén en dos anys acadèmics. La raó d'aquesta extensió i temporalització dels ensenyaments està en la necessitat d'integrar en un únic programa continguts d'iniciació a la disciplina (atès que no hi ha estudis egiptològics de grau) i d'especialització i introducció a la investigació, i d'espaiar en el temps els processos d'estudi i aprenentatge, per tal de garantir la "maduració egiptològica" dels estudiants (especialment pel que fa a el domini de la llengua i de la capacitació per a la lectura i la interpretació de textos).

Els 120 crèdits ECTS es distribueixen en 10 mòduls lectius de 10 ECTS cadascun i un mòdul de TFM de 20 ECTS. Des del punt de vista de l'organització temporal, tots els mòduls són anuals, a fi de planificar la docència i l'adquisició de continguts i competències de manera continuada i amb una perspectiva temporal àmplia, la qual cosa permet una millor "maduració egiptològica" de l'alumnat . Sis dels mòduls lectius, que corresponen al primer any acadèmic, tenen com a finalitat bàsica l'adquisició crítica de coneixements. Els altres quatre mòduls lectius i el de TFM, que corresponen al segon any acadèmic, tenen un caràcter especialitzat i preparatori per a la recerca.

 

Inici de curs

19/09/2022

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 100
Treball de fi de màster 20
TOTAL 120

 

Modalitat d'Impartició Presencial i Virtual

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Arqueologia i Art Egipcis 10 OB
Epigrafia i Paleografia Egípcies 10 OB
Història d'Egipte I 10 OB
Identitats i Creences a l'Antic Egipte 10 OB
Llengua Egípcia I 10 OB
Textos Egipcis I 10 OB
Segon curs    
Egipte en el Context Mediterrani i del Pròxim Orient 10 OB
Història d'Egipte II 10 OB
Llengua Egípcia II 10 OB
Textos Egipcis II 10 OB
Treball de Final de Màster 20 OB

OB: Obligatoris

 

Desprogramació d'assignatures

Estudiar el màster en modalitat virtual

A partir de l’edició 2021-2023, el MU en Egiptologia de la UAB es podrà cursar íntegrament en modalitat virtual. Els estudiants d’aquesta modalitat podran seguir la docència presencial per streaming. Les classes es gravaran i es podran visualitzar fins dos dies després de la seva impartició. Tots els estudiants, tant presencials com virtuals, compartiran la mateixa aula virtual i disposaran dels mateixos recursos docents, bibliogràfics i audiovisuals. També les activitats i el calendari d’avaluació seran els mateixos. Els estudiants virtuals disposaran d’un coordinador propi, que els acompanyarà en la seva trajectòria acadèmica i en el seu procés d’aprenentatge.

Informació addicional del pla d'estudis