Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 120 ECTS
 • Inici de curs 19/09/2022
 • Inici de la preinscripció 20/02/2023
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Tancada
 • Places: 30 places (20 presencials i 10 virtuals)
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2023-2024.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Castellà (100%)
 • Modalitat: Presencial o virtual

 • Centre docent: Facultat de Filosofia i Lletres
51 Máster Oficial de Egiptología

Aquest màster és biennal i no obrirà la preinscripció pel curs 2024-2025.

Vols formar-te com a egiptòleg? T’agradaria dedicar la teva vida a l’estudi de l’antic Egipte, al treball de camp en el país del Nil o a alguna altra activitat professional relacionada amb l’antiga civilització dels faraons?

La finalitat del màster universitari en Egiptologia de la UAB és formar egiptòlegs professionals, tant en l’àmbit acadèmic i de la investigació com en l’àmbit arqueològic o en altres activitats professionals (museus, turisme cultural, món editorial, gestió del patrimoni, divulgació...).

El màster consta de 120 crèdits, distribuïts en onze mòduls que s’imparteixen en dos anys acadèmics. Cinc d’aquests mòduls són filològics, cinc són de continguts històrics i culturals i l’onzè és el treball de fi de màster. La titulació es pot cursar tant en modalitat presencial com virtual i dona accés a un ampli programa de mobilitat (museus i centres acadèmics d’arreu del món i missions a Egipte). La llengua en què s’imparteixen les classes és l’espanyol.

S’ofereixen 20 places en modalitat presencial i 10 places en modalitat virtual pensant sobretot en els estudiants internacionals. A més, el Màster es pot cursar a temps complet, en dos anys acadèmics, o a temps parcial, o sigui, per mòduls, en quatre anys acadèmics per a estudiants que han de compaginar els estudis amb un horari laboral.

El Máster preveu una única orientació: la investigadora que dona accés al doctorat, de manera que els estudiants que ho desitgen poden continuar la seva especialització realitzant una tesi doctoral de temàtica egiptològica. La UAB ofereix a aquest efecte un Programa de Doctorat en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, que compta amb una línia de recerca en “Egiptologia i Orientalística antiga”.

Sortides professionals

El màster en Egiptologia capacita per a exercir activitats professionals diverses, com la docència (universitària, en institucions privades...), la recerca egiptològica, el treball sobre el terreny (missions a Egipte), l'activitat editorial (traducció o edició d'obres egiptològiques), el turisme cultural (viatges especialitzats), la museística i conservació del patrimoni egiptològic o la gestió cultural en l'àmbit egiptològic.

Testimonis

Pràctiques

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Egiptologia Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació