Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Admissió Màster Oficial - Egiptologia

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
Estar en possessió del títol de graduat o equivalent en qualsevol disciplina. La inexistència d'un Grau en Egiptologia obliga a no pressuposar coneixements previs. D'altra banda, l'interès que la disciplina egiptològica suscita entre públics de molt diferents orientacions o especialitats, afegit al fet que el títol introdueix a l'Egiptologia des del principi, aconsella no limitar l'accés a titulacions concretes.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  1. Titulació d'accés (es prioritzaran els estudiants que accedeixin des llicenciatures o graus en: Filologia Semítica, Filologia Clàssica, Filologia Indoeuropea, Història, Arqueologia, Història de l'Art i Filosofia): 20%;
  2. Expedient acadèmic (es valorarà especialment la nota mitjana i / o l'eventual progressió): 30%;
  3. Currículum vitae (amb especial atenció a la trajectòria acadèmica, a l'obtenció de beques, a estades a l'estranger ja eventuals publicacions o participacions en projectes d'investigació): 20%;
  4. Entrevista (es valoraran especialment les aptituds, la claredat dels objectius personals i acadèmics i la motivació): 30%.