Màster Universitari en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Pla d'estudis Màster Oficial - Egiptologia

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 44501 - Arqueologia i Art Egipcis (2021-22)

 44499 - Epigrafia i Paleografia Egípcies (2021-22)

 44500 - Història d'Egipte I (2021-22)

 44502 - Identitats i Creences a l'Antic Egipte (2021-22)

 44497 - Llengua Egípcia I (2021-22)

 44498 - Textos Egipcis I (2021-22)

 44506 - Egipte en el Context Mediterrani i del Pròxim Orient

 44505 - Història d'Egipte II

 44503 - Llengua Egípcia II

 44504 - Textos Egipcis II

 44507 - Treball de Final de Màster