Màster oficial en Mediterrània Antiga

Formació que pretén formar professionals que coneguin i dominin dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica de les diferents realitats culturals del món antic

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Preu: Consulteu amb la universitat coordinadora

La Mediterrània ha estat, al llarg de la història, l'entorn i el marc de gestió d'una sèrie continuada de contactes, intercanvis i sinergies múltiples que han influït de manera directa sobre les societats sorgides en aquest espai geogràfic comú. Davant la gran pluralitat de cultures aparegudes als marges de la Mediterrània, podem parlar amb propietat de l'existència d'una comunitat, àrea o regió cultural àmplia, emprant el terme grec, d'una koiné mediterrània.

El màster interuniversitari en la Mediterrània Antiga Antiga (ofertat en català i castellà conjuntament per la Universitat Oberta  de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad de Alcalá de Henares) vol formar professionals que coneguin i dominin dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica de les diferents realitats culturals del món antic. Ha d'assegurar l'adquisició d'habilitats i competències mitjançant les quals els estudiants puguin desenvolupar amb destresa respostes pròpies als problemes derivats de l'estudi i la comprensió, en ocasions ambigua i complexa, de les realitats històriques de l'antiguitat mediterrània. L'objectiu és promoure competències en l'exercici professional i de recerca en aquest àmbit d'estudi. Per això, el pla d'estudis del present màster inclou aproximacions històriques, arqueològiques, antropològiques o filològiques, tot incloent l'anàlisi complexa de recursos relacionats amb tots els àmbits de l'activitat humana (tecnologia, religió, producció literària, concepció espacial, organització administrativa i governamental, etc.) referits al desenvolupament cultural de les societats antigues.


Coordinació:
Borja Antela

Sortides professionals

Si bé el Màster de la Mediterrània Antiga ha pogut atreure l'atenció de perfils diversos, el disseny curricular pretén respondre als interessos de professionals ben adreçats al coneixement del món antic, com ara arqueòlegs, titulats en Història, Estudis Clàssics o Humanitats, egiptòlegs, professionals de la gestió cultural, i en un àmbit més general, tots aquells titulats interessats en el patrimoni històric-arqueològic del món antic o titulats superiors en àrees afins a l'estranger.

Universitat coordinadora:

Universitat Oberta de Catalunya

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad de Alcalá

Informació addicional

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/mediterrania-antiga/presentacio

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Mediterrània Antiga