Màster Universitari en Estudis Teatrals

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Estudis Teatrals

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43150 - Metodologies d'Anàlisi i Recerca en les Arts Escèniques

 43155 - Treball de Fi de Màster

 43156 - Arts Escèniques i Altres Arts

 43157 - Crítica i Recepció del Drama Contemporani

 43151 - Història de la Representació: Text i Espectacle (2021-22)

 43158 - Història i Historiografia de les Arts Escèniques

 43152 - Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació

 43153 - Laboratori de Dramatúrgia

 43159 - Metodologies de Recerca de la Dansa

 43160 - Pràcticum

 43154 - Teoria de la Representació (2021-22)