Màster oficial en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43150 - Metodologies d'Anàlisi i Recerca en les Arts Escèniques (2020-21)

 43155 - Treball de Fi de Màster (2020-21)

 43156 - Arts Escèniques i Altres Arts (2020-21)

 43157 - Crítica i Recepció del Drama Contemporani (2020-21)

 43151 - Història de la Representació: Text i Espectacle (2020-21)

 43158 - Història i Historiografia de les Arts Escèniques (2020-21)

 43152 - Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació (2020-21)

 43153 - Laboratori de Dramatúrgia (2020-21)

 43159 - Metodologies de Recerca de la Dansa (2020-21)

 43160 - Pràcticum (2020-21)

 43154 - Teoria de la Representació (2020-21)