Màster oficial en Estudis Teatrals

És l’únic màster del sistema universitari català, i un dels pocs de l’àrea mediterrània, centrat en la recerca teatral tant teòrica com pràctica

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Treballs de fi de màster

El mòdul del TFM es dedica exclusivament a l’elaboració d’un treball de reflexió i/o recerca original, escrit per cada alumne, sota la supervisió d’un dels docents del màster. El treball pot ser una mostra de producció científica o una recerca aplicada, acompanyada d’una reflexió teòrica, en relació amb un aspecte inèdit de les arts escèniques.

Coordinador: Rossend Arqués (Rossend.Arques@uab.cat)

Continguts: El TFM és un treball d’investigació original escrit pels alumnes del màster d’acord amb el professor tutor i sotmès a avaluació per una comissió de tres professors del mateix màster en sessió pública. La investigació ha de basar-se almenys en un d’aquests tres eixos d’estudi: a) una recerca teòrica o històrica de les arts escèniques; b) una reflexió i conceptualització teòrica entorn d’un procés de creació complet (una obra de teatre o un espectacle), i c) l’edició d’un text teatral o d’un material teòric o crític sobre les arts escèniques.

Guia docent