Màster Universitari en Estudis Teatrals

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Estudis Teatrals

Professorat Màster Oficial - Estudis Teatrals

Coordinació del màster

Jordi Jané
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Direcció del màster

Coordinació general per la Universitat Autònoma de Barcelona
Jordi Jané
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
coordinacio.master.estudis.teatrals@uab.cat

Sotcoordinació per l’Institut del Teatre de Barcelona
Helena Tornero
Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)
tornerobe@institutdelteatre.cat

Llistat de professorat

Professor/a Àrea Categoria Recerca
Jane Llige, Jordi Filologia Alemanya Agregat/ada Contractat/ada Doctor/a Recerca
Professor/a Àrea Categoria Recerca
Santamaria Roig, Nuria Filologia Catalana Agregat/ada Contractat/ada Doctor/a Recerca
Professor/a Àrea Categoria Recerca
Corral Fulla, Anna Filologia Francesa Agregat/ada Contractat/ada Doctor/a Recerca

Relació de professors

El Màster Universitari en Estudis Teatrals té un equip docent molt especialitzat en la recerca en arts escèniques que integren professors de les diverses institucions implicades. Coordinat per la UAB, la Comissió de Seguiment del Màster és constituïda per un representant de la UPF i un de l’ITB.
 
El MUET disposa de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l’Institut del Teatre de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
http://masters.filescat.uab.cat/muet/index.php/professorat-del-master/

 

Professorat:

Arqués i Corominas, Rossend
Departament de Filologia Francesa i Romànica | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
rossend.arques@uab.cat

Batlle i Jordà, Carles
Departament
de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
batllejc@institutdelteatre.cat

Carnevali, Davide
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (DEC)
carnevalid@institutdelteatre.cat">carnevalid@institutdelteatre.cat

Corral Fullà, Anna
Department de Filologia Francesa
i Romànica | Facultat de Traducció i Interpretació (UAB)
ana.corral@uab.cat

Cortés i Mir, Francesc
Department d’Art i Musicologia | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
francesc.cortes@uab.cat

Escudé, Beth
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
escudege@institutdelteatre.cat

Foguet i Boreu, Francesc
Department de Filologia Catalana | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
francesc.foguet@uab.cat

Fratini, Roberto

Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)
fratinir@institutdelteatre.cat

Jané, Jordi
Department de Filologia Anglesa i de Germanística | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Jordi.Jane@uab.cat

Llorens Moreno, Núria
Department d’Art i Musicologia | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
nuria.llorens@uab.cat

Masgrau i Peya, Lluís

Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)
masgraupl@institutdelteatre.cat

Palmeri, Daniela
Department de Filologia Francesa i Romànica | Facultat de Filosofia I Lletres (UAB)
daniela.palmeri@uab.cat

Ramon i Graells, Antoni
Secció de Composició Arquitectònica | Escola Superior d'Arquitectura (UPC)
antoni.ramon@upc.edu

Santamaria i Roig, Núria
Department de Filologia Catalana | Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)
nuria.santamaria@uab.cat

Saumell i Vergés, Mercè

Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)
saumellvm@institutdelteatre.cat

Solanilla, Anna
Departament de Disseny Escènic (ITB)
solanillara@institutdelteatre.cat

Subirós, Carlota
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
subirosbc@institutdelteatre.cat

Schmutz, Christine Wilhelmine
ITB
schmutzc@institutdelteatre.cat

Tornero, Helena
Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
tornerobe@institutdelteatre.cat

Vendrell, Ester
Departament
de Dramatúrgia, escenificació i coreografia (ITB)
vendrellse@institutdelteatre.cat