Màster Universitari en Estudis Teatrals

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Estudis Teatrals

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

1893

Descripció del màster

L'estructura central del màster s'ha planificat seguint l'objectiu central, que és la formació d'investigadors en Arts Escèniques i, atenent a dos possibles especialitzacions, la Història i Teoria de les Arts Escèniques -que dóna prioritat als discursos teòrics i històrics-i la Teoria i pràctica dels Processos Creatius -que posa l'accent en la investigació a través de la pràctica-. Sobre una oferta total de 87 ECTS, han de cursar 60 ECTS per obtenir el títol, que es desenvoluparà al llarg d'un curs acadèmic.
 
Els estudiants de les dues especialitats cursen un mòdul obligatori de 15 ECTS i el Treball de Fi de Màster (12 ECTS), han de cursar 15 ECTS d'especialitat, i tres mòduls optatius de 6 ECTS entre els quals es troben les pràctiques externes (Pràcticum).
 
El pla d'estudis es distribueix en 2 semestres, un dels mòduls obligatoris i els dos mòduls d'especialitat es cursaran durant el primer semestre i els mòduls optatius i el Treball de Fi de Màster durant el segon.

Inici de curs

01/10/2024

Horaris

Les sessions es desenvolupen, de preferència, de dilluns a dijous a la tarda i divendres al matí.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 33
Treball de fi de màster 12
TOTAL 60

Especialitat en Història i Teoria de les Arts Escèniques

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologies d'Anàlisi i Recerca en les Arts Escèniques 15 OB
Treball de Fi de Màster 12 OB
Història de la Representació: Text i Espectacle 9 OT*
Teoria de la Representació 6 OT*
Arts Escèniques i Altres Arts 6 OT**
Crítica i Recepció del Drama Contemporani 6 OT**
Història i Historiografia de les Arts Escèniques 6 OT**
Prácticum 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits


Especialitat en Teoria i Pràctica dels Processos Creatius

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologies d'Anàlisi i Recerca en les Arts Escèniques 15 OB
Treball de Fi de Màster 12 OB
Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació 6 OT*
Laboratori de Dramatúrgia 9 OT*
Arts Escèniques i Altres Arts 6 OT**
Crítica i Recepció del Drama Contemporani 6 OT**
Història i Historiografia de les Arts Escèniques 6 OT**
Prácticum 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

Desprogramació de l’especialitat en Història i Teoria de les Arts Escèniques (curs 22/23). No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis