Màster oficial en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Ofereix les eines metodològiques i pràctiques necessàries per al desenvolupament d’una recerca actualizada i aprofundida en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Pla d'estudis Màster Oficial - Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42203 - Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca

 43188 - Treball de Final de Màster

 42204 - Anàlisi i Notació de la Música Antiga

 40825 - Didàctica de la Música

 40828 - Estratègies i Recursos Educatius per al Professorat de Música (2020-21)

 42201 - Fonaments Teòrics de la Interpretació de la Música Antiga

 42205 - Fonts i Repertori de la Música Antiga (2020-21)

 42206 - La Praxi Interpretativa de la Música Antiga

 40829 - La Recerca Musical en l'Entorn Urbà Contemporani

 40827 - Metodologia de la Recerca en Musicologia Històrica

 43190 - Tècniques Aplicatives de l'Etnomusicologia