Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Accés:
Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Admissió:
Per accedir a aquest màster els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, preferentment de l'àmbit musical o d'un títol superior de música:
 • Llicenciat /a en Història i Ciències de la Música
 • Graduat /a en Musicologia
 • Mestre. Especialitat Educació Musical
 • Grau Superior de Conservatori Musical, o Musik Hochschule
 • Altres titulacions equivalents
També podran accedir els titulats en estudis equivalents per una institució superior de l'EEES o de tercers països, que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

En cas de no posseir una titulació acadèmica de l'àmbit musical, s'haurà de realitzar i superar una prova específica que demostri coneixements en teoria i interpretació musical, equivalents al nivell final de grau mitjà de Conservatori. Aquesta prova serà organitzada per la Comissió de Màster que avaluarà, mitjançant partitures i/o gravacions musicals, els següents coneixements:
 • Coneixements de lectura i d'escriptura musical equivalents a la finalització dels estudis de Grau Mitjà de Conservatori.
 • Coneixements d'harmonia i d'anàlisi de les estructures musicals equivalents a la finalització dels estudis de Grau Mitjà de Conservatori.
 • Coneixements i orientació en els estils i els períodes de la història de la música europea i occidental equivalent a la finalització dels estudis de Grau Mitjà de Conservatori.

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants s'efectuarà segons els següents criteris:
 • Titulació oficial vinculada a l'àmbit musical (50%)
 • Expedient acadèmic (25%)
 • Experiència professional en l'àmbit musical (25%)
Els estudiants que optin per l'especialitat "Interpretació de la Música Antiga" hauran d'enviar un enllaç de Dropbox o de Youtube o a altres plataformes en línia de lliure accés amb un enregistrament d’una durada mínima de 15 minuts amb diversos fragments d'interpretació del candidat amb l'instrument amb què fa la preinscripció. Aquest enllaç s’ha d’enviar per correu electrònic a: Prof. Lluís Coll (lcoll@esmuc.cat). Aquest document serà avaluat per la Comissió de Màster, tenint en compte l'informe emès pel professor de l'especialitat interpretativa corresponent.

La valoració de l'enregistrament seguirà els següents criteris:
 • El nivell general de les interpretacions haurà de mostrar les qualitats necessàries per haver superat els estudis de Grau Superior de Conservatori en l'instrument de la música antiga en què el candidat es presenta, tant pel que fa a tècniques interpretatives com en coneixements i expressió dels estils de la música antiga.
 • El candidat haurà de presentar fragments de, almenys, dos estils diferents dins dels períodes de la música antiga, els dos amb la qualitat requerida en l'apartat precedent.
 • No s'acceptaran gravacions en què la interpretació del candidat quedi diluïda dins d'un grup d'instruments que no permeten discernir les capacitats interpretatives personals.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició