Màster oficial en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Ofereix les eines metodològiques i pràctiques necessàries per al desenvolupament d’una recerca actualizada i aprofundida en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Pla d'estudis Màster Oficial - Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Treballs de fi de màster

El Treball de Final de Màster (TFM) és un treball d'investigació original que han de realitzar els alumnes que cursen l’itinerari de recerca (Musicologia i Educació Musical). El tema del treball l’ha de proposar l’alumne, i l’ha de realitzar d'acord amb les indicacions del tutor que li sigui assignat. 


Guia per a l'elaboració del TFM