MÓster oficial en Musicologia, educaciˇ musical i interpretaciˇ de la m˙sica antiga

Aporta les eines metodològiques i pràctiques necessàries per desenvolupar a bastament la recerca en musicologia, educació musical i interpretació de la música del passat

MÓster Oficial - Musicologia, educaciˇ musical i interpretaciˇ de la m˙sica antiga

Treballs de fi de mÓster

El Treball de Final de Màster (TFM) és un treball d'investigació original que han de realitzar els alumnes que cursen l’itinerari de recerca (Musicologia i Educació Musical). El tema del treball l’ha de proposar l’alumne, i l’ha de realitzar d'acord amb les indicacions del tutor que li sigui assignat. 


Guia per a l'elaboració del TFM