MÓster oficial en Musicologia, educaciˇ musical i interpretaciˇ de la m˙sica antiga

Aporta les eines metodològiques i pràctiques necessàries per desenvolupar a bastament la recerca en musicologia, educació musical i interpretació de la música del passat

MÓster Oficial - Musicologia, educaciˇ musical i interpretaciˇ de la m˙sica antiga

Calendari general

Del 10 de gener al 5 d'octubre de 2020.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissiˇ del centre docent

Durant la segona quinzena de cada mes es farà pública la resolució de totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior, excepte a l'agost que no es farà cap resolució i les sol·licituds de juliol es resoldran al setembre.