Màster oficial en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Ofereix les eines metodològiques i pràctiques necessàries per al desenvolupament d’una recerca actualizada i aprofundida en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Pla d'estudis Màster Oficial - Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster és de 60 crèdits i s'organitza en dues especialitats, l'especialitat de "La Recerca en Musicologia i Educació Musical" i l'especialitat d' "Interpretació de la Música Antiga".
La primera especialitat està orientada a la investigació en els diferents camps de la musicologia (històrica i etnomusicologia) i a la investigació en Educació Musical, mentre que la segona especialitat s'orienta a la interpretació de la Música Antiga basada en criteris musicològics i de desenvolupament pràctic dels sabers que desenvolupen les investigacions.
Les dues especialitats comparteixen el mòdul comú de màster "Metodologies de la Investigació en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de les Investigacions".
Els alumnes realitzaran el mòdul anual de 15 crèdits "Treball de Fi de Màster".
Per a les pràctiques externes que l'estudiant pot desenvolupar a partir de l'instrument sol·licitat en la seva admissió, ja s'han establert acords i convenis amb diferents institucions internacionals, entre les que podem determinar: Jeune Orquestre Athlantique (Saintes, França; repertori barroc, clàssic i romàntic ), Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, Suïssa, repertori dels segles XVI-XIX), Institut Ferran el Catòlic (Saragossa; òrgans històrics i instruments de teclat), CIMA-Centre Internacional de Música Antiga (Barcelona, dirigit per Jordi Savall i amb participació a la Capella Reial de Catalunya).

La docència s'impartirà de la forma que segueix:
  • Mòdul comú de màster: a la UAB.
  • Mòduls obligatoris i optatius de l'especialitat "La Recerca en Musicologia i Educació Musical": a la UAB.
  • Mòduls obligatoris i optatius de l'especialitat "Interpretació de la Música Antiga": a l'ESMUC.

Inici de curs

14/10/2021

Horaris

En relació als horaris de l'especialitat Interpretació, poseu-vos en contacte directament amb l'ESMUC, on se us facilitarà la data d'inici del curs, així com els dies de la setmana en què hi haurà classe (bàsicament divendres, dissabte i algun diumenge).

Podeu consultar els horaris de l'especialitat Recerca, en el document pdf adjunt.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

Especialitat de La Recerca en Musicologia i Educació Musical

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Tècniques Aplicatives de l'Etnomusicologia 10 OT*
Arxivística i Patrimoni Musical 10 OT**
Didàctica de la Música 10 OT**
Estratègies i Recursos Educatius per al Professorat de Música 10 OT**
La Recerca Musical en l'Entorn Urbà Contemporani 10 OT**
Metodologia de la Recerca en Musicologia Històrica 10 OT**

* Obligatori d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 10 crèdits al primer semestre i 10 crèdits al segon


Especialitat d'Interpretació de la Música Antiga

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
La Praxi Interpretativa de la Música Antiga 10 OT*
Anàlisi i Notació de la Música Antiga 10 OT**
Fonaments Teòrics de la Interpretació de la Música Antiga 10 OT**
Fonts i Repertori de la Música Antiga 10 OT**
Gestió i Realització de Projectes de Música Antiga 10 OT**
Pràctiques Interpretatives 10 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 10 crèdits al primer semestre i 10 crèdits al segon


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.

Informació addicional del pla d'estudis