Màster oficial en Geoinformació

El màster de SIG més ben valorat de l’Estat espanyol. Més de vint anys formant professionals de TIC en el sector GEO: 300 postgraduats amb una inserció laboral del 80%

Pla d'estudis Màster Oficial - Geoinformació

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43848 - Bases de Dades (2020-21)

 43845 - Dades Geoespacials (2020-21)

 43849 - Geoserveis (2020-21)

 43847 - Sistemes d'Informació Geogràfica (2020-21)

 43846 - Sistemes de Navegació i d'Observació de la Terra (2020-21)

 43856 - Treball de Final de Màster (2020-21)

 43852 - Desenvolupament de Programari (2020-21)

 43853 - Gestió de Productes de Geoinformació (2020-21)

 43854 - Innovació i Smart Cities (2020-21)

 43851 - Tècniques de Programació  (2020-21)