Presentació

El Màster Universitari en Geoinformació és un projecte conjunt de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que han unit coneixements, expertesa i recursos per oferir un programa de formació superior oficial en l’àmbit de la geoinformació nou, ampli i actualitzat a l'estat present de les tecnologies de la informació geoespacial.
 
L'objectiu del Màster Universitari en Geoinformació és formar professionals especialitzats en l'àmbit de les tecnologies de la informació geoespacial, amb dos perfils diferenciats que comparteixen una base comuna de coneixements i expertesa tècnica. D'una banda, professionals especialitzats en la concepció i implementació de sistemes d’informació geogràfica (SIG) i en el desenvolupament i programació de les aplicacions de SIG (d’escriptori, web i mòbils), que permeten proporcionar eines i serveis d’ús de la geoinformació als usuaris finals. I, d'altra banda, professionals especialitzats en la concepció i gestió de projectes de producció o d’aplicació de la informació geoespacial a l’àmbit de les ciutats intel·ligents o smart cities.
 
El Màster Universitari en Geoinformació ofereix dues especialitats:
 • Desenvolupament de geoaplicacions, orientada al disseny i programació d'aplicacions finals de sistemes d'informació geogràfica.
 • Gestió de la geoinformació, orientada al disseny de productes i serveis d'informació geoespacial i a la gestió de projectes de producció o d’aplicació d’informació geoespacial per a ciutats intel·ligents.
El Màster Universitari en Geoinformació s’adreça a:
 • Graduats de qualsevol disciplina relacionada amb el territori o les tecnologies de la informació, que vulguin desenvolupar un perfil de tècnic analista o consultor en sistemes d’informació geogràfica o de gestor o emprenedor en productes i serveis de geoinformació.
 • Professionals en actiu o en atur de qualsevol disciplina relacionada amb el territori o les tecnologies de la informació que desitgin millorar o reorientar la seva carrera vers noves sortides professionals.
El Màster Universitari en Geoinformació és organitzat conjuntament pel Departament de Geografia de la UAB i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb la col·laboració dels departaments de Ciències de la Computació, d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius, i de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de la UAB, així com del Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) de la UAB i de diverses administracions públiques i empreses del sector.
 
El Màster Universitari en Geoinformació parteix de l'experiència prèvia desenvolupada a través del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, títol propi de la UAB des del curs 1996-97 fins al curs 2015-16, del qual s'han realitzat 19 edicions amb més de 250 postgraduats.

Coordinació:
Joan Nunes

Sortides professionals

El Màster Universitari en Geoinformació integra les diverses disciplines, metodologies i tècniques utilitzades per a adquirir, programar i gestionar les dades i les aplicacions geoespacials. Aquestes dades són la clau de les operacions científiques, administratives, legals i tècniques implicades en el procés de producció, gestió i desenvolupament de la informació espacial i de la seva aplicació en multitud d’usos, des dels corporatius fins als personals.
 
El Màster Universitari en Geoinformació respon a la demanda actual del mercat professional, amb un programa de formació orientat a proporcionar la competència professional necessària per a accedir a llocs de treball amb els perfils següents:
 • Comuns a les dues especialitats.
 • Tècnic de SIG.
 • Cartògraf.
 • Analista de sistemes SIG.
 • Consultor SIG.
 • Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions.
 • Analista d’aplicacions geoespacials.
 • Desenvolupador d’aplicacions geoespacials.
 • Desenvolupador d’aplicacions mòbils intel·ligents.
 • Especialitat en Gestió de la Geoinformació.
 • Responsable del SIG corporatiu d’administracions públiques o empreses.
 • Gerent o emprenedor responsable de productes o serveis d’informació geoespacial.
 • Director de projectes científics, públics o comercials d’aplicacions i serveis d’informació geoespacial.

Els tècnics que es formen en el Màster obtenen les competències i expertesa per a treballar en un ampli ventall d’àrees i sectors, entre els quals: Agències governamentals i administració pública en general.

 • Institucions i centres acadèmics i de recerca.
 • Empreses proveïdores de serveis de SIG i de serveis de geoinformació.
 • Empreses usuàries de serveis de SIG i de serveis de geoinformació.
 • Empreses de sistemes de navegació.
 • Empreses de geomàrqueting, assegurances i serveis financers.
 • Enginyeries i gabinets d’urbanisme.
 • Consultores i empreses proveïdores de serveis.

Horaris

Màster Oficial UAB

20 places
Presencial
Crèdits: 60 ECTS
Inici de la preinscripció 11/01/2019
Veure el calendari
Preinscripció oberta
Preu: 65,87€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
85€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2019-2020.
Inici de curs 16/09/2019
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Idioma:Castellà
Universitat coordinadora:Universitat Autònoma de Barcelona

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://geoinfo.uab.es/master