Màster Universitari en Geoinformació

El màster de SIG més ben valorat de l’Estat espanyol. Més de vint anys formant professionals de TIC en el sector GEO: 300 postgraduats amb una inserció laboral del 80%

Admissió Màster Oficial - Geoinformació

Calendari d'admissió del centre docent

Per a la preinscripció en aquest Màster per al curs 2024-2025 hi haurà 4 períodes d’admissió (sempre que hi hagi disponibilitat de places):

· 1r període: 12 de gener – 29 de febrer
Notificació: 15 de març
 
· 2n període: 1 de març – 30 d'abril
Notificació: 15 de maig
 
· 3r període: 1 de maig – 30 de juny
Notificació: 15 de juliol
 
· 4t període: 1 de juliol - 31 d'agost
Notificació: 13 de setembre
 
· Període extraordinari: 1 de setembre - 4 d'octubre
Notificació: 7 d'octubre