Màster Universitari en Geoinformació

El màster de SIG més ben valorat de l’Estat espanyol. Més de vint anys formant professionals de TIC en el sector GEO: 300 postgraduats amb una inserció laboral del 80%

Admissió Màster Oficial - Geoinformació

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Per a la preinscripció en aquest Màster per al curs 2023-2024 hi haurà 4 períodes d’admissió (sempre que hi hagi disponibilitat de places):

· 1r període: 13 de gener – 28 de febrer
Notificació: 15 de març

· 2n període: 1 de març – 30 d'abril
Notificació: 15 de maig

· 3r període: 1 de maig – 30 de juny
Notificació: 17 de juliol

· 4t període: 1 de juliol - 30 d'agost
Notificació: 12 de setembre

· Període extraordinari: 1 de setembre - 4 d'octubre
Notificació: 6 d'octubre