Necessitats Educatives Específiques

Què és el PIUNE

El Servei Per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE), treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys.

Desenvolupa accions per facilitar tant el suport al progrés i a l’èxit acadèmic mitjançant l’acció tutorial com la inserció laboral dels estudiants, aprofitant les sinergies amb la comunitat universitària.

Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals. (Web del Servei).

 

Soc estudiant

En aquesta guia trobaràs el conjunt de serveis que ofereix el PIUNE, el circuït que has de seguir per a sol·licitar una avaluació de les teves necessitats i com organitzem a la Facultat de Filosofia i Lletres l’atenció a alumnat amb discapacitat i /o necessitats educatives específiques.

 

Soc docent

Pots consultar aquesta guia, adreçada als responsables del seguiment d’alumnat amb necessitats educatives específiques i/o discapacitat de cada titulació, per conèixer la normativa aplicable a les adaptacions a alumnat amb NEE o discapacitat, el circuit que ha de seguir, l’organigrama a la Facultat de Filosofia i Lletres i els recursos i materials que tens a la teva disposició per a facilitar les adaptacions establertes a l’informe de valoració.