Presentació

En el grau en Estudis d'Anglès i Francès s'ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura anglesa i francesa. D'aquesta manera, s'aconsegueix unir el coneixement expert en dos llengües oficials de la Unió Europea, el que facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües de qualsevol país de la Unió, com ara l'ensenyament de l'anglès i el francès, la mediació i la gestió cultural,  etc. A més, els estudiants d'aquest grau combinat tenen l'oportunitat de poder fer un intercanvi en alguna universitat europea que tingui conveni amb la UAB mitjançant el programa Erasmus, en universitats de l'Estat espanyol mitjançant el programa Sèneca-Sicue o en d'altres universitats del món amb el Programa Propi.

Els futurs graduats en Estudis d'Anglès i de Francès poden escollir, a més, obtenir una formació bàsica d'una tercera llengua (alemany, italià, euskera o gallec), fet que contribueix a eixamplar el seu horitzó professional o bé a continuar aprofundint en els vessants de la lingüística, la literatura o la cultura.

La UAB és l'única universitat de l'Estat que ofereix graus d'estudis filològics combinats que permeten assolir competències avançades en dues llengües i en les seves literatures. Per tant, aquesta proposta representa una aposta de futur en l'àmbit dels estudis filològics i, a la vegada, un apropament a les propostes que es fan a la majoria d'universitats estrangeres.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

- Bona expressió oral i escrita.
- Capacitat de síntesi i de comprensió.
- Domini instrumental de les llengües objecte d'estudi.
- Capacitat d'interpretació i de raonament.
- Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
- Capacitat de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- La traducció i la interpretació; la comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.

El futur graduat obté una formació sòlida  en llengua, literatura i cultura tant de l'anglès com del francès, la qual cosa li facilita la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament de l'anglès i del francès, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Coordinador i equip de coordinació

Mercè Coll
93 581 27 85
coordinacio.graus.combinats@uab.cat
 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21091
30 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Anglès (43%), francès (43%), català (5%) i castellà (5%).
Preu per crèdit: 25,27
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Temps complet i possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Estudis d'Anglès i Francès
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició