Grau en Estudis d'Anglès i de Francès

És l’únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari espanyol. Ofereix una formació sòlida en llengua, literatura i cultura angleses i franceses

Grau en Estudis d'Anglès i de Francès

El gradu en Estudis d’Anglès i de Francès ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura angleses i franceses. D'aquesta manera, s'aconsegueix unir el coneixement expert en dues llengües oficials de la Unió Europea, cosa que facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües de qualsevol país de la Unió, com ara l'ensenyament de l'anglès i del francès, la mediació i la gestió cultural, etc.

Aquest grau permet, a més, cursar una menció en Lingüística, Literatura Comparada o en una tercera llengua (alemany, italià, gallec o èuscar).

Es programa des dels departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Filologia Francesa i Romànica, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- La traducció i la interpretació; la comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques i departaments de llengües.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.

El futur graduat obté una formació sòlida  en llengua, literatura i cultura tant de l'anglès com del francès, la qual cosa li facilita la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament de l'anglès i del francès, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

"L’estudi de la cultura, la història i la llengua d’una comunitat és l’oportunitat de conèixer el caràcter distintiu de la seva societat."
Izaro Arruti

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

A títol orientatiu, presentem la relació d’algunes de les institucions que han col·laborat durant els darrers cursos:
 • Alliance Française de Granollers
 • EOI Barcelona Drassanes
 • CFA Maria Rubies
 • Tradumot.com
 • Link to media
 • Labdoo.org
 • Associació de Professors de Francès de Catalunya
 • MaB Languages
 • Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives GRIPES
 • Fundació Jesuïtes Educació Escola del Clot
 • 1Global Translators
 • École Élémentaire Française d'Andorre
 • École Maternelle Française d'Andorre

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis d'Anglès i de Francès Accedir a l'apartat de El grau en xifres