Grau en Estudis d'Anglès i Francès

És l’únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari espanyol. Ofereix una formació sòlida en llengua, literatura i cultura angleses i franceses

Informació general

Grau en Estudis d'Anglès i de Francès

El gradu en Estudis d’Anglès i de Francès ofereix una sòlida formació en llengua, literatura i cultura angleses i franceses. D'aquesta manera, s'aconsegueix unir el coneixement expert en dues llengües oficials de la Unió Europea, cosa que facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües de qualsevol país de la Unió, com ara l'ensenyament de l'anglès i del francès, la mediació i la gestió cultural, etc.

En les dues mencions que s'incorporen, l'estudiant pot optar per intensificar la seva formació en llengua, lingüística i gramàtica comparada, o en literatura, literatura comparada i cultura, mitjançant un ventall ampli d'assignatures que inclou continguts més clarament professionalitzadors.

Es programa des dels departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Filologia Francesa i Romànica, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.

 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Relació de llocs on l’alumnat ha realitzat pràctiques:

Modalitat A: Pràctiques externes subscrites entre una entitat col·laboradora externa a la UAB

ANGLÈS
Escola Santa Clara (Sabadell)
Escola Ciutat d’Alba (Sant Cugat)
INS Bitàcola (Barbarà del Vallès)
ABA English  (online)
English Torras, S.L. (Ripollet / online)
British House Language School (Rubí)
UAB Idiomes (Barcelona i Campus UAB)

FRANCÈS
Alliance Française
Centre de Formació d'Adults Maria Rúbies
Labdoo.org; Iglobal Translators
Red Link To Media SL
Inbenta Professional Services SL
Institut Doctor Puigvert.
Associació de Professors de Francès de Catalunya (APFC)
INS Vicenç Plantada
INS Les Vinyes
INS Ribera Baixa
Escola Montagut
EOI Barcelona-Drassanes (Eoibd)

Modalitat B: Pràctiques externes en l'àmbit de la UAB

ANGLÈS
-Ajudant de recerca (Departament de Filologia Anglesa, UAB)
Grial Research Group
Ratnakara Reasearch Group
Reasearch Project: ‘Percepción interlingüística, procesamiento online y producción de categorías fonéticas similares en L1 y L2’
Research Project: ‘Producción, variabilidad y categorización en la adquisición de segundas lenguas: Aspectos teóricos, experimentales y aplicados’

-Ajudant del professor
Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I i II
Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I i II
Ús de la Llengua Anglesa I i II
Fonètica i Fonologia I
The English Book Club

FRANCÈS
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Antenne de Barcelone du Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA)

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Més informació