Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106279 - Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració

 106287 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I

 106286 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I

 100228 - Introducció a la lingüística

 106282 - Introducció a la Literatura Anglesa

 100271 - Literatura Comparada

 106608 - Llengua Francesa I

 106611 - Ús de la Llengua Francesa Escrita

 106612 - Ús de la Llengua Francesa Oral

2n curs

 106280 - Gramàtica Anglesa II: l'Oració

 106289 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II

 106288 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II

 106284 - Història Cultural de les Illes Britàniques

 106297 - Literatura del Romanticisme Britànic

3r curs

 106291 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 106285 - Història Cultural dels Estats Units

 106304 - Literatura dels Estats Units I: Segle XIX

 100246 - Literatura Victoriana

4t curs

 106293 - Anàlisi Sintàctica de l'Anglès

Optatives

 100275 - Bases Biològiques del Llenguatge

 103371 - Èpica Romànica Medieval

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 103370 - Introducció a les Literatures Romàniques

 100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració

 103367 - Llegendes Medievals (2021-22)

 100262 - Pensament Literari

 100267 - Prosa en Anglès

 100239 - Semàntica i Pragmàtica

 100254 - Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada

 100272 - Tipologia Lingüística