Presentació

El grau en Filosofia pretén formar els estudiants en el pensament racional crític, que és el tipus de coneixement que caracteritza per excel·lència la filosofia i que només aquesta disciplina pot aportar d'una manera global.

Per això, el Pla d'estudis incorpora les competències relacionades amb la formació íntegra de l'estudiant i d'altres com ara la capacitat de lectura comprensiva dels textos filosòfics, l'anàlisi crítica de les idees, el descobriment dels pressupòsits tàcits de tot discurs, la construcció d'arguments convincents i l'argumentació clara i persuasiva.

El grau en Filosofia ofereix un coneixement profund de la nostra rica cultura filosòfica i prepara l'estudiant per transmetre aquests coneixements a les generacions següents i per aplicar el coneixement filosòfic als problemes de l'actual societat del coneixement.

El grau inclou dos itineraris de formació especialitzada: Filosofia Fonamental i Filosofia Aplicada. Cal assenyalar la innovació que aquest plantejament suposa respecte als estudis universitaris de Filosofia actuals.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Filosofia és el d'una persona amb les característiques següents:
 

  • Capacitat de comprensió dels textos, les idees i els arguments propis de la filosofia.
  • Capacitat de raonament i d'abstracció.
  • Interessos humanístics.
  • Esperit crític.
  • Capacitat de reflexió.
  • Facilitat verbal.

Sortides professionals

Aquests titulats s'orienten preferentment cap a la docència i la recerca acadèmica, però també cap a la gestió cultural -tant en la difusió periodística com en el món editorial- i cap a l'assessorament de persones i grups.
Els sectors principals d'ocupació són els relacionats amb la gestió cultural que depèn de les administracions públiques, de les fundacions o empreses de serveis culturals, tant en els serveis directament relacionats amb la formació (cursos, biblioteques, arxius, edició de llibres, publicació de revistes i butlletins, divulgació científica i del pensament), com en tasques més relacionades amb el lleure, amb l'educació no formal, l'anàlisi de la cultura, el periodisme cultural i amb serveis de relacions humanes (esplais, monitoratge, relacions públiques).

Coordinador i equip de coordinació

Jordi Vallverdú
93 581 83 92
coordinacio.grau.filosofia@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí.

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21032
60
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Català (80%) i castellà (20%).
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Filosofia
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició