Pla d'estudis Grau en Filosofia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100018 - Expressió Escrita Llengua Catalana

 100019 - Expressió Escrita Llengua Espanyola

 100290 - Filosofia de l'art

 100291 - Filosofia pràctica

 100305 - Història de la ciència

 100010 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural

 100292 - Introducció als problemes de la filosofia

 100276 - Lectura de la Imatge Artística

 100293 - Lectura de textos filosòfics

 100294 - Teoria i Pràctica de l'Argumentació

2n curs

 100311 - Epistemologia

 100277 - Estètica

 100282 - Ètica

 100306 - Filosofia antiga

 100307 - Filosofia de la il·lustració

 100308 - Filosofia del segle XIX

 100309 - Filosofia medieval

 100310 - Filosofia moderna

 100284 - Filosofia política

 100314 - Lògica

3r curs

 100283 - Ètica contemporània

 100300 - Fenomenologia i hermenèutica

 100301 - Filosofia analítica

 100312 - Filosofia de la ciència

 100302 - Filosofia de la història

 100313 - Filosofia del llenguatge

 100303 - Metafísica

 100304 - Teoria crítica

4t curs

 100323 - Treball de fi de grau

Optatives

 100285 - Drets humans (2022-23)

 100278 - Estètica i crítica (2022-23)

 100315 - Filosofia de la intel·ligència artificial

 100316 - Filosofia de la ment

 100317 - Filosofia de la tecnologia

 100279 - Filosofia i cinema

 100288 - Filosofia i gènere

 100038 - Idioma modern I (alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma modern I (èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100044 - Idioma modern I (grec modern)

 100039 - Idioma modern I (Italià)

 100042 - Idioma modern I (portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma modern II (alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma modern II (èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100053 - Idioma modern II (grec modern)

 100048 - Idioma modern II (Italià)

 100051 - Idioma modern II (portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100322 - Pràctiques externes

 100281 - Seminari d'estètica i filosofia de l'art

 100289 - Seminari d'ètica i filosofia política

 100295 - Seminari de ciència, tècnica i societat

 100296 - Seminari de filosofia aplicada (2022-23)

 100297 - Seminari de filosofia contemporània

 100298 - Seminari de filosofia fonamental