Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100018 - Expressió escrita llengua catalana  CAT(2018-19)

100019 - Expressió escrita llengua espanyola  CAT ESP ENG

100290 - Filosofia de l'art  CAT ESP ENG

100291 - Filosofia pràctica  CAT ESP ENG

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

100305 - Història de la ciència  CAT ESP ENG

100010 - Introducció a l'antropologia social i cultural  CAT ESP ENG

100292 - Introducció als problemes de la filosofia  CAT ESP ENG

100276 - Lectura de la imatge artística  CAT ESP ENG

100293 - Lectura de textos filosòfics  CAT ESP ENG

100294 - Teoria i pràctica de l'argumentació  CAT ESP ENG

2n curs

100311 - Epistemologia  CAT ESP ENG

100277 - Estètica  CAT ESP ENG

100282 - Ètica  CAT(2018-19)

100306 - Filosofia antiga  CAT ESP ENG

100307 - Filosofia de la il·lustració  CAT ESP ENG

100308 - Filosofia del segle XIX  CAT ESP ENG

100309 - Filosofia medieval  CAT ESP ENG

100310 - Filosofia moderna  CAT ESP ENG

100284 - Filosofia política  CAT(2018-19)

100314 - Lògica  CAT ESP ENG

3r curs

100283 - Ètica contemporània  CAT ESP ENG

100300 - Fenomenologia i hermenèutica  CAT ESP ENG

100301 - Filosofia analítica  CAT ESP ENG

100312 - Filosofia de la ciència  CAT ESP ENG

100302 - Filosofia de la història  CAT ESP ENG

100313 - Filosofia del llenguatge  CAT ESP ENG

100303 - Metafísica  CAT ESP ENG

100304 - Teoria crítica  CAT ESP ENG

4t curs

100323 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

100285 - Drets humans  CAT ESP ENG

100278 - Estètica i crítica  CAT ESP ENG

100315 - Filosofia de la intel·ligència artificial  CAT ESP ENG

100316 - Filosofia de la ment  CAT ESP ENG

100317 - Filosofia de la tecnologia  CAT(2018-19)

100318 - Filosofia de les ciències cognitives  CAT ESP ENG

100288 - Filosofia i gènere  CAT ESP ENG

100280 - Filosofia i literatura  CAT ESP ENG

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT ESP ENG

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ESP ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT ESP ENG

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT ESP ENG

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT ESP ENG

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT ESP ENG

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT ESP ENG

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT(2018-19)

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT(2018-19)

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG

100322 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

100321 - Recursos per a la recerca en filosofia  CAT(2018-19)

100281 - Seminari d'estètica i filosofia de l'art  CAT ESP ENG

100289 - Seminari d'ètica i filosofia política  CAT ESP ENG

100295 - Seminari de ciència, tècnica i societat  CAT(2018-19)

100297 - Seminari de filosofia contemporània  CAT ESP ENG

100298 - Seminari de filosofia fonamental  CAT ESP ENG

100299 - Seminari de filosofia moderna  CAT(2018-19)