Pla d'estudis Grau en Filosofia

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és la realització d’un treball en el qual l’estudiant demostri la integració dels coneixements i de les competències adquirits en el decurs dels seus estudis al Grau. El TFG representa, per tant, el colofó de la formació global i disciplinària de l’estudiant en aquests estudis. L'estudiant té la llibertat de triar un tema que desenvoluparà al llarg del curs amb el guiatge d'un/a tutor/a. El TFG serà finalment defensat oralment davant d'un tribunal format per professorat del grau.
 
El departament de Filosofia de la UAB es caracteritza per trobar-s'hi representades totes les grans àrees disciplinàries de la filosofia i dins cadascuna d'elles s'hi troben també representades diverses perspectives sobre la tasca filòsofica en si mateixa. És per aquest motiu que l'alumnat té a la seva disposició una gran oferta de possibilitats d'ampliació dels seus interessos.
 
Al departament els alumnes tenen la llibertat de triar tema i consultar al tutor/a que ells escullin si està d'acord en la tutela. Aquest procediment permet que tant els alumnes com els tutors/es es sentin còmodes en la direcció i que el professorat dirigeixi treballs de Final de Grau que pertanyin a la seva especialització.

Només un exemple de temes genèrics que es poden tractar són:
 
Bioètica
Filosofia política.
Filosofia de la Ciència.
Filosofia i Gènere.
Drets humans i dels animals.
Filosofia de la ment.
Filosofia de la intel·ligència artificial.
Filosofia i literatura.
Filosofia oriental.
Filosofia de la història.
Teoria del coneixement.
Filosofia de l'art.
Estètica de la natura.
Lògica.
 
 
Coordinadora del TFG: Jesús Hernández (Jesus.Hernandez@uab.cat)
 
Consulteu la Guia docent per obtenir detalls sobre les competències, resultats d'aprenentatge, metodologies i característiques específiques del TFG.
 
Al Campus Virtual de l'assignatura hi ha a disposició dels alumnes una guia detallada de les normes de redacció del treball i també un document amb les dates de lliurament del treball i el procediment.

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.