Pla d'estudis Grau en Filosofia

Fira virtual de graus: preguntes i respostes!

Divendres 7 de maig: apunta’t a la Fira virtual de graus: preguntes i respostes!. Fem sessions informatives per aclarir tots els dubtes amb professores i estudiants dels graus UAB.

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és la realització d’un treball en el qual l’estudiant demostri la integració dels coneixements i de les competències adquirits en el decurs dels seus estudis al Grau. El TFG representa, per tant, el colofó de la formació global i disciplinària de l’estudiant en aquests estudis. L'estudiant té la llibertat de triar un tema que desenvoluparà al llarg del curs amb el guiatge d'un/a tutor/a. El TFG serà finalment defensat oralment davant d'un tribunal format per professorat del grau.
 
El departament de Filosofia de la UAB es caracteritza per trobar-s'hi representades totes les grans àrees disciplinàries de la filosofia i dins cadascuna d'elles s'hi troben també representades diverses perspectives sobre la tasca filòsofica en si mateixa. És per aquest motiu que l'alumnat té a la seva disposició una gran oferta de possibilitats d'ampliació dels seus interessos.
 
Al departament els alumnes tenen la llibertat de triar tema i consultar al tutor/a que ells escullin si està d'acord en la tutela. Aquest procediment permet que tant els alumnes com els tutors/es es sentin còmodes en la direcció i que el professorat dirigeixi treballs de Final de Grau que pertanyin a la seva especialització.

Només un exemple de temes genèrics que es poden tractar són:
 
Bioètica
Filosofia política.
Filosofia de la Ciència.
Filosofia i Gènere.
Drets humans i dels animals.
Filosofia de la ment.
Filosofia de la intel·ligència artificial.
Filosofia i literatura.
Filosofia oriental.
Filosofia de la història.
Teoria del coneixement.
Filosofia de l'art.
Estètica de la natura.
Lògica.
 
 
Coordinadora del TFG: Jesús Hernández (Jesus.Hernandez@uab.cat)
 
Consulteu la Guia docent per obtenir detalls sobre les competències, resultats d'aprenentatge, metodologies i característiques específiques del TFG.
 
Al Campus Virtual de l'assignatura hi ha a disposició dels alumnes una guia detallada de les normes de redacció del treball i també un document amb les dates de lliurament del treball i el procediment.
 
Títol i àrees temàtiques dels TFG del curs 2017-18

Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.