Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1) 
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)

5,390

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
5,000

Codi de preinscripció

21032

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Filosofia és el d'una persona amb les característiques següents:
 

 • Capacitat de comprensió dels textos, les idees i els arguments propis de la filosofia.
 • Capacitat de raonament i d'abstracció.
 • Interessos humanístics.
 • Esperit crític.
 • Capacitat de reflexió.
 • Facilitat verbal.

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura al Grau de Filosofia

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris