Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

Aquest grau forma l’estudiant en els reptes del món global contemporani, del segon terç del segle XX ençà, i li proporciona de manera integrada competències professionals pròpies de la història, les ciències polítiques, la sociologia i l’economia en un grau únic

Informació general

Grau en Història, Política i Economia Contemporànies

El grau s’imparteix de manera equilibrada entre les facultats de Filosofia i Lletres, de Ciències Polítiques i Sociologia, i d’Economia i Empresa. La interdisciplinarietat i la transversalitat dels continguts són els valors principals d’uns estudis que pretenen formar persones versàtils, amb una gran capacitat d’anàlisi i amb una visió global i polièdrica dels problemes sociopolítics i econòmics del món contemporani. El grau proporciona a les persones titulades les competències i els coneixements necessaris per analitzar i proposar solucions a qüestions polítiques i les seves conseqüències econòmiques en un entorn històric determinat.

T’interessa si...

 • Consideres que els problemes complexos del món actual necessiten professionals capaços de fer anàlisis multidisciplinàries.
 • T’atrau l’actualitat i trobes a faltar en els mitjans de comunicació visions integradores basades en el coneixement històric, econòmic, polític i social.
 • Creus que la perspectiva multidisciplinària ajuda a l’hora de fer front als desafiaments de la societat actual i de proposar-hi solucions.
 • Tens un esperit discursiu; t’agrada argumentar, discutir i defensar les teves opinions, i no tens dificultats per acceptar anàlisis contràries.
 • Ets una persona reflexiva, crítica i analítica.
 • Tens un coneixement d’anglès que et permeti seguir un 80 % de les assignatures en aquesta llengua.
 • Estàs pensant en un grau que et permeti mobilitat internacional.

Sortides professionals

 • Administració pública i agències estatals.
 • Cambres de comerç, organitzacions empresarials o sindicals.
 • Organitzacions internacionals (Parlament Europeu, Nacions Unides, Banc Mundial, Fons Monetari Internacional).
 • Organitzacions no governamentals.
 • Empreses de consultoria en les àrees d’economia, anàlisi geopolítica, transparència i qualitat democràtica.
 • Empreses de consultoria vinculades al suport logístic per a grans projectes de recerca (Programa Marc, Horitzó 2020, Science Foundation).
 • Mitjans de comunicació i agències internacionals de notícies.
 • Centres educatius.
 • Centres de recerca.

Programes de mobilitat

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació