Pla d'estudis Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

Horaris

Tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   42 18  
4t curs     48 12
Totals 60 102 66 12

Període lectiu

El curs esta organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Història i Polítiques
Menció en Polítiques i Economia
Menció en Economia i Història

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Història Contemporània Universal (des de 1945)
 • Estructures Socials Contemporànies
 • Institucions Polítiques
 • Eines per a l'Anàlisi Econòmica Empírica
 • Introducció a l'Economia I
 • Introducció a l'Economia II
 • Història Contemporània d’Europa (des de 1945)
 • Teoria de la Democràcia
 • Història Contemporània de l'Àsia Oriental (des de 1945)
 • Història Econòmica Mundial
 • Estadística
 • Administració Pública
 • Economia Pública
 • Història dels Estats Units d'Amèrica (des de 1945)
 • Del Feixisme al Nacionalpopulisme (des de 1945)
 • Polítiques Públiques
 • Economia Internacional
 • La Perspectiva de Gènere en el Món Contemporani
 • Relacions Internacionals
 • Moviments Socials (des de 1945)
3r curs 4t curs
 • Història Contemporània de l'Amèrica Llatina (des de 1945)
 • Història Contemporània d'Espanya (de la Guerra Civil a la Democràcia)
 • Comportament Polític
 • Economia Europea
 • Política Comparada
 • Models Econòmics d'Elecció i Interacció Estratègica
 • Institucions i Política de la Unió Europea
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r i 4t cursos
 • Pràctiques Professionalitzadores / 12 cr.
Per obtenir una menció cal cursar, com a mínim, 48 crèdits de l'itinerari. S'han de cursar quatre assignatures d'un bloc i quatre de l'altre bloc. I cal cursar les assignatures marcades amb un asterisc. Quan no es compleixin aquests requisits, s'entendrà que l'estudiant opta per una formació generalista.
Menció en Història i Polítiques Menció en Polítiques i Economia

Bloc d'Història
- Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l'Autonomia (*)
- Tendències Historiogràfiques Actuals
- Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani
- Revolució i Contrarevolució a l'Època Contemporània
- Història del Moviments Socials a l'Època Contemporània
- Els Estats Liberals
- Geografia de les Desigualtats
- Sistemes d'Informació Geogràfica
Bloc de Polítiques
- Teoria Política (*)
- Partits
- Comunicació i Opinió Pública
- Processos Electorals en el Món
- Habilitats Professionals
- Demografia
- Política Exterior Espanyola (*)

Bloc de Polítiques
- Teoria Política (*)
- Avaluació de la Gestió Pública
- Negociació d'Intervencions Públiques
- Govern Local
- Govern Multinivell
- Polítiques Comunitàries
- Política Exterior Espanyola (*)
Bloc d'Economia
- Política Econòmica (*)
- Teoria de Jocs
- Finances Públiques
- Economia de les Polítiques Socials
- Economia del Treball
- Economia de la Informació
- Organització Industrial
Menció en Economia i Història  
Bloc d'Economia
- Política Econòmica (*)
- Comerç Internacional
- Història Econòmica d'Espanya
- Desenvolupament Econòmic
- Globalització, Desigualtat i Pobresa
- Economia Urbana
- Benestar i Nivell de Vida en Perspectiva Històrica
Bloc d'Història
- Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l'Autonomia (*)
- Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica
- Història Contemporània Universal II, l'Època de l'Imperialisme
- Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana
- Història Contemporània d'Espanya II, de la Monarquia a la República
- Ciutats, Globalització i Sostenibilitat
- Globalització i Diversitat: Dinàmiques Geogràfiques Nord-Sud
 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s'indica una alternativa.