Accés Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 21-22
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:

  • Economia de l'Empresa (0,2)
  • Geografia (0,2)
  • Grec (0,1)
  • Història de l'Art (0,1)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Literatura Castellana (0,1)
  • Literatura Catalana (0,1)
  • Llatí (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
8,002
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
 

 

---
---

Codi de preinscripció

21138

Perfil de l’estudiant

L'estudiant que vulgui cursar aquest grau ha d'estar interessat en els temes actuals relacionats amb el món globalitzat en què vivim, en particular, en les implicacions dels processos històrics, polítics i econòmics que permeten entendre la situació actual de comunicació i interdependència entre els diferents països del món.

L'estudiant ha de tenir interessos amplis, transversals i integradors i una gran capacitat d'anàlisi i de síntesi de dades que haurà d'aplicar a situacions actuals que afecten els processos socials i econòmics mundials.

La majoria de les assignatures s’imparteixen en anglès. Es considera indispensable que els estudiants comptin amb un nivell d’anglès corresponent al B2 del marc de referència europeu, malgrat que per l’accés dels estudiants al grau no es preveu una prova específica de nivell de competència lingüística en anglès. Per als estudiants de parla no espanyola, és molt recomanable tenir un nivell mínim B2 o equivalent de llengua espanyola.

Taules d’adaptacions

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).