Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

Nou

És un títol pioner, el primer i únic en el sistema universitari català, que ofereix un programa d’estudis multidisciplinari amb una mirada diferent

Informació general

Estudis de Gènere

L'objectiu és capacitar a l'alumnat per analitzar, en clau de gènere i des d'una perspectiva multidisciplinària, fenòmens politics, socials, jurídics, econòmics, psicològics i culturals. El grau ofereix una visió pluridisciplinària del sistema binari de gènere, crítica amb les desigualtats que aquest sistema ha originat i naturalitzat i, segueix produint. Coneixeràs les eines per actuar, amb visió crítica i responsabilitat, sobre les desigualtats que afecten determinats col·lectius, i per contribuir a corregir-les i prevenir-les.

S'han actualitzat i reforçat els continguts del grau que passa a ser de 4 anys i 240 crèdits, a partir del curs 2023-24.

T’interessa si ets una persona que comprèn que les desigualtats per raons de gènere i sexualitat són una qüestió de drets humans i de justícia, si tens un compromís amb la no-discriminació, una mentalitat oberta i la voluntat de cultivar l'observació i l'anàlisi crítiques des d'una mirada integral de la realitat.

 • Analitzaràs les desigualtats a partir de la confluència de variables com la classe, la raça, la sexualitat, l'expressió de gènere, l'edat o la diversitat funcional.
 • Coneixeràs els conceptes jurídics fonamentals en relació als drets de les dones i de les persones LGTBIQ+.
 • Comprendràs els elements centrals de les polítiques públiques per a la igualtat de gènere i la prevenció de la discriminació.
 • Dominaràs les eines per analitzar discursos i audiovisuals relacionats amb la construcció i expressió de les identitats de gènere.

 

Sortides professionals

Aquests estudis preparen per intervenir professionalment en la introducció de la perspectiva de gènere en diferents àmbits laborals, a través, per exemple, del disseny i de la implementació de plans d’igualtat en empreses i en institucions públiques o del desenvolupament de protocols adaptats a les normatives vigents sobre igualtat.

Alguns dels àmbits laborals d’inserció futura de les persones titulades són:
 • Organismes públics de l’administració (oficines d’igualtat, equips de mediació comunitària, equips de treball social, gabinets de prevenció de riscos laborals, etc.).
 • Organismes internacionals (Nacions Unides, Creu Roja, UNESCO, OMS, etc.).
 • Associacions de defensa dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBI .
 • Organitzacions vinculades al món econòmic i laboral (sindicats, organitzacions empresarials, cambres de comerç, serveis d’ocupació, etc.).
 • Entitats d’atenció psicosocial en situacions de violència i gabinets d’assessorament psicopedagògic.
 • Consultories de polítiques públiques i socials.
 • Entitats de formació en l’àmbit de les polítiques d’igualtat.
 • Organitzacions no governamentals i organitzacions de cooperació internacional.
 • Grups multidisciplinaris de generació de pensament (think tanks).
 • Lobbies formals (reconeguts oficialment pel Parlament Europeu).
 • Indústries i institucions culturals (editorials, centres cívics, centres culturals, museus, etc.).
 • Mitjans de comunicació.
 • Empreses de màrqueting i publicitat.
 • Associacions d’entitats d’educació en el temps lliure i associacions de centres educatius.
 • Equips i centres de recerca sobre qüestions de gènere.
I en diferents llocs de treball:
 • Consultoria en polítiques de gènere.
 • Direcció de projectes.
 • Coordinació d’equips interdisciplinaris.
 • Persones expertes en la preparació de projectes europeus o nacionals interdisciplinaris.
 • Responsables de polítiques de gènere.
 • Tècnics de polítiques de gènere.

La rellevància social, política i legal del tema i el gran interès mostrat pels ocupadors fan preveure un índex gran d’ocupabilitat.

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació