Pla d'estudis Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

Guies docents de les assignatures

Horaris

Matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

El curs esta organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural
 • Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats
 • Educació i Gènere
 • Eines per a l'Anàlisi Social I: Metodologia i Disseny
 • Llengua i Gènere
2n semestre
 • Fonaments del Dret
 • Principis Bàsics de Sociologia
 • Eines per a l'Anàlisi Social II: Tècniques i Anàlisi de Dades
 • Principis de la Teoria de Gènere
 • Introducció a les Genealogies Feministes
1r semestre
 • Gènere i Dret
 • Gènere, Famílies i Institucions Educatives
 • Psicologia, Salut i Sistema de Gènere
 • Gènere i Estructura Social
 • Gènere i Mitjans de Comunicació
2n semestre
 • Protecció Internacional i Europea dels Drets de les Dones i de les Persones LGTBIQ+
 • Economia i Desigualtat de Gènere
 • Gènere i Transculturalitat
 • Narratives Feministes en l'Àmbit Educatiu
 • Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere
3r curs 4t curs

1r semestre

 • Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere
 • Sociologia del Gènere
 • Teoria i Crítica Feministes
 • Ciència i Gènere
 • Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa
2n semestre
 • Gènere, Espais i Vida Quotidiana
 • Violències Patriarcals
 • Plans d'Igualtat al Sector Públic i al Sector Privat
 • Administració i Polítiques Públiques
 • Pràctiques Externes (*)
 • Treball de Final de Grau

(*) Les Pràctiques Externes es poden cursar a 4t curs. Llavors, a 3r curs, cal cursar una assignatura optativa. 

Assignatures optatives

 

Cal cursar 48 crèdits optatius. D'aquests, 6 crèdits es poden fer a 3r curs si l'assignatura obligatòria Pràctiques Externes es cursa a 4t curs.
 
 • El Cos com a Arxiu Cultural
 • Gènere i Discurs Publicitari
 • Història Contemporània de les Dones
 • Comunicació Intercultural
 • Delicte i Dones
 • Representacions Socioculturals de la Masculinitat
 • Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals
 • Violències Socioafectives i Salut Psicològica
 • El Patrimoni en Clau de Gènere
 • Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals
 • Globalització i Gènere
 • Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants
 • Gènere, Benestar i Economia Global: Una perspectiva Empírica
 • Gènere, Literatura i Societat 
 • Narrativa Audiovisual amb Perspectiva de Gènere
 • Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció
 • Coneixement Local i Gestió de Recursos Naturals
 • Ètica de la Cura

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.