Pla d'estudis Grau en Estudis Socioculturals de Gènere

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106971 - Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats

 106974 - Educació i Gènere

 106978 - Eines per a l'Anàlisi Social I: Metodologia i Disseny

 106979 - Eines per a l'Anàlisi Social II: Tècniques i Anàlisi de Dades

 106967 - Fonaments del Dret

 106989 - Introducció a les Genealogies Feministes

 106982 - Llengua i Gènere

 106972 - Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural

 106977 - Principis Bàsics de Sociologia

 106988 - Principis de la Teoria de Gènere