Pla d'estudis Grau en Musicologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

La guia docent de l'assignatura 100338 es pot consultar a la pestanya de guies docents dels graus en Història o Humanitats.

1r curs

 100018 - Expressió Escrita Llengua Catalana

 100019 - Expressió Escrita Llengua Espanyola

 100219 - Grans temes de la filosofia

 100218 - Grans temes de la història (2021-22)

 100660 - Introducció a la musicologia

 100010 - Introducció a l’Antropologia Social i Cultural

 100276 - Lectura de la Imatge Artística

 100271 - Literatura comparada

 100659 - Llenguatge musical I

 100658 - Llenguatge musical II

 100657 - Músiques i cultures

2n curs

 100662 - Anàlisi musical

 100636 - Estètica de la música I

 100652 - Gestió cultural I

 100651 - Gestió musical

 100642 - La música del barroc

 100641 - La música del classicisme

 100640 - La música del renaixement i del manierisme

 100638 - La música medieval

 100632 - Músiques urbanes i populars

 100637 - Organologia

3r curs

 100635 - Estètica de la música II

 100646 - Etnomusicologia

 100655 - Història de l'òpera

 100643 - Història de la música dels segles XX i XXI

 100639 - La música del romanticisme

 100654 - Notació musical I

 100653 - Notació musical II

 100656 - Patrimoni musical

4t curs

 100648 - Treball de final de grau

Optatives

 100644 - Crítica musical (2021-22)

 100650 - Didàctica de la música

 100647 - Etnomusicologia de l'area mediterrània (2021-22)

 100666 - Gestió cultural II (patrimoni)

 100006 - Història Contemporània

 100633 - Història de la música hispànica

 100014 - Història Medieval

 100005 - Història moderna (2021-22)

 100645 - Iconografia musical

 100038 - Idioma modern I (alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma modern I (èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100044 - Idioma modern I (grec modern)

 100039 - Idioma modern I (Italià)

 100042 - Idioma modern I (portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma modern II (alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma modern II (èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100053 - Idioma modern II (grec modern)

 100048 - Idioma modern II (Italià)

 100051 - Idioma modern II (portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100669 - Informàtica musical

 105766 - La Música de Jazz

 104155 - Música i Mitjans Audiovisuals

 100634 - Músiques, identitat i gènere

 100649 - Pràctiques externes

 100667 - Semiologia musical