Accés Grau en Musicologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.2)
 • Arts Escèniques (0,2)
 • Fonaments Artístics (0,2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història de la Música i de la Dansa (0,2)
 • Llengua i Cultura Llatines (0.2)
 • Literatura Dramàtica (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Història de la Filosofia (0,2) 
7,660
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + de 45 anys 6,500
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21051

Perfil de l’estudiant

Per accedir al grau en Musicologia és aconsellable tenir uns coneixements de llenguatge musical i harmonia equiparables als del grau mitjà de música que s'imparteix als conservatoris i escoles de música. Tot i que el nivell esmentat no és una condició prèvia a la matriculació, els coneixements són necessaris per a superar amb èxit els crèdits de les matèries tècniques troncals que s'imparteixen a la titulació. 
Així, el perfil idoni dels futurs estudiants del grau en Musicologia és el de les persones que tinguin:
 

 • Interès per la música i per la història.
 • Raonament crític.
 • Capacitat d'organització i de planificació.
 • Capacitat de comunicació.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Formació complementària

La Facultat organitza un curs de 15 hores per a l'alumnat de nou accés:

 • Curs propedèutic de llenguatge musical

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura en Història i Ciències de la Música al Grau en Musicologia

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).