Presentació

La UAB és l’única universitat de Catalunya que ofereix el grau en Musicologia, titulació de llarga trajectòria dins de les universitats d’arreu d’Europa. L’objectiu de la mateixa és formar futurs professionals capaços d’assumir tasques de gestió musical i d’atenció al patrimoni musical, i de fer recerca musicològica, un element clau per entendre el procés històric de la música com a part de la nostra cultura.
El grau incorpora les noves tecnologies i les aplicacions més modernes de la musicologia.

Els últims anys, el paper que té en la societat la musicologia ha assumit nous reptes, a partir del reconeixement social de l’activitat musical, que ha afavorit la creació de noves expectatives i perfils professionals.

La posició central que ocupa la música en els hàbits de consum i d’oci de la població, la creació d’una sòlida xarxa d’auditoris i sales de concert, l’aparició d’entitats i empreses dedicades a l’organització d’activitats musicals i l’atenció que cada cop més rep la música a les biblioteques, els museus i les col·leccions d’art i d’antropologia fan necessària la formació de professionals preparats per satisfer les necessitats de gestió, comunicació i atenció al patrimoni musical i que s’afegeixen a les tradicionals ocupacions de recerca i docència.

Perfil de l’estudiant

Per a l'accés al grau en Musicologia és aconsellable tenir uns coneixements de llenguatge musical i harmonia equiparables als del grau mitjà de música que s'imparteix als conservatoris i escoles de música. Tot i que el nivell esmentat no és una condició prèvia a la matriculació, els coneixements són necessaris per a superar amb èxit els crèdits de les matèries tècniques troncals que s'imparteixen a la titulació. 
Així, el perfil idoni dels futurs estudiants del grau en Musicologia és el de les persones que tinguin:
 

 • Interès per la música i per la història.
 • Raonament crític.
 • Capacitat d'organització i de planificació.
 • Capacitat de comunicació.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Sortides professionals

La formació capacita els titulats i titulades a fer feines en diferents sectors:

 • Professorat de música d'ensenyament secundari i superior.
 • Gestió i catalogació del patrimoni musical.
 • Crítica musical en els mitjans de comunicació.
 • Inserció en empreses editorials especialitzades.
 • Arxius, biblioteques, museus especialitzats i centres de documentació.
 • Investigació i docència universitària.
 • Participació en la difusió i la programació musicals als mitjans de comunicació i a les entitats culturals (auditoris, teatres, etc.).
 • Discogràfiques, estudis d'enregistrament, emissores, webs professionals i mitjans audiovisuals.

Coordinador i equip de coordinació

Francesc Cortés Mir
93 581 26 19
coordinacio.grau.musicologia@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí i primera franja horària de la tarda.

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21051
60 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà, anglès i francès.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat en semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Musicologia
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició