Pla d'estudis Grau en Humanitats

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100018 - Expressió escrita llengua catalana

 100019 - Expressió escrita llengua espanyola

 100337 - Fonaments del Món Contemporani

 100338 - Fonaments del Món Modern

 100305 - Història de la ciència

 100010 - Introducció a l'antropologia social i cultural

 100276 - Lectura de la imatge artística

 100271 - Literatura Comparada

 103575 - Llengua Estrangera I (Alemany)

 103574 - Llengua Estrangera I (Anglès)

 103573 - Llengua Estrangera I (Francès)

 103572 - Llengua Estrangera I (Italià)

 103571 - Llengua Estrangera II (Alemany)

 103570 - Llengua Estrangera II (Anglès)

 103569 - Llengua Estrangera II (Francès)

 103568 - Llengua Estrangera II (Italià)

 100333 - Visions Geogràfiques del Món

2n curs

 100015 - Cultura Clàssica I

 100016 - Cultura Clàssica II

 100025 - Història de l'Art Antic i Medieval

 100335 - Introducció a la Història Medieval

 100022 - Literatura catalana

 100023 - Literatura Espanyola

 103567 - Llengua Catalana: Cultura i Societat

 103566 - Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral

 100017 - Pensament Filosòfic Antic i Medieval

 100013 - Prehistòria i Història Antiga

3r curs

 103565 - Filosofia Moderna i Contemporània

 100029 - Geografia de la Globalització

 100031 - Gestió Cultural

 100027 - Història Contemporània de Catalunya

 100011 - Història de l'Art Modern i Contemporani

 100353 - Història Moderna de Catalunya

 100030 - La Cultura en els Mitjans de Comunicació

 100032 - Patrimoni

4t curs

 100057 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100071 - Documentació i Arxivística

 100067 - Dret i Cultura

 103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània

 100028 - Filosofia de la Cultura

 100081 - Geografia de la ciutat contemporània

 101607 - Geografia del turisme

 100054 - Història de les Idees Polítiques

 100079 - Història del Cinema

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100085 - Literatura Espanyola Actual

 100065 - Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual

 100422 - Mitologia i Literatura

 100055 - Museologia

 103564 - Música en la Societat Contemporània

 100062 - Perspectives i Tècniques Editorials

 100058 - Pràctiques Externes

 100066 - Producció i Consum de la Cultura

 100358 - Relacions Internacionals i Conflictes a l'Època Contemporània