Pla d'estudis Grau en Humanitats

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100018 - Expressió escrita llengua catalana

 100019 - Expressió escrita llengua espanyola

 100337 - Fonaments del món contemporani (2021-22)

 100338 - Fonaments del món modern (2021-22)

 100305 - Història de la ciència (2021-22)

 100010 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural (2021-22)

 100276 - Lectura de la imatge artística (2021-22)

 100271 - Literatura Comparada

 103575 - Llengua Estrangera I (Alemany) (2021-22)

 103574 - Llengua Estrangera I (Anglès) (2021-22)

 103573 - Llengua Estrangera I (Francès) (2021-22)

 103572 - Llengua Estrangera I (Italià) (2021-22)

 103571 - Llengua Estrangera II (Alemany) (2021-22)

 103570 - Llengua Estrangera II (Anglès) (2021-22)

 103569 - Llengua Estrangera II (Francès) (2021-22)

 103568 - Llengua Estrangera II (Italià) (2021-22)

 100333 - Visions geogràfiques del món (2021-22)

2n curs

 100015 - Cultura Clàssica I (2021-22)

 100016 - Cultura Clàssica II (2021-22)

 100025 - Història de l'Art Antic i Medieval (2021-22)

 100335 - Introducció a la Història Medieval (2021-22)

 100022 - Literatura catalana (2021-22)

 100023 - Literatura Espanyola (2021-22)

 103567 - Llengua Catalana: Cultura i Societat (2021-22)

 103566 - Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral (2021-22)

 100017 - Pensament Filosòfic Antic i Medieval (2021-22)

 100013 - Prehistòria i Història Antiga (2021-22)

3r curs

 103565 - Filosofia Moderna i Contemporània (2021-22)

 100029 - Geografia de la Globalització (2021-22)

 100031 - Gestió Cultural (2021-22)

 100027 - Història Contemporània de Catalunya (2021-22)

 100011 - Història de l'Art Modern i Contemporani (2021-22)

 100353 - Història Moderna de Catalunya (2021-22)

 100030 - La Cultura en els Mitjans de Comunicació (2021-22)

 100032 - Patrimoni (2021-22)

4t curs

 100057 - Treball de Final de Grau (2021-22)

Optatives

 100071 - Documentació i Arxivística (2021-22)

 100067 - Dret i Cultura (2021-22)

 103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània (2021-22)

 100028 - Filosofia de la Cultura (2021-22)

 100081 - Geografia de la ciutat contemporània (2021-22)

 101607 - Geografia del turisme (2021-22)

 100054 - Història de les Idees Polítiques (2021-22)

 100079 - Història del Cinema (2021-22)

 100038 - Idioma Modern I (Alemany) (2021-22)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès) (2021-22)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès) (2021-22)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany) (2021-22)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià) (2021-22)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès) (2021-22)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès) (2021-22)

 100255 - Literatura Comparada i Estudis Culturals

 100085 - Literatura Espanyola Actual (2021-22)

 100065 - Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual (2021-22)

 100422 - Mitologia i Literatura (2021-22)

 100055 - Museologia (2021-22)

 103564 - Música en la Societat Contemporània (2021-22)

 100062 - Perspectives i Tècniques Editorials (2021-22)

 100058 - Pràctiques Externes (2021-22)

 100066 - Producció i Consum de la Cultura (2021-22)

 100358 - Relacions internacionals i conflictes a l'època contemporània (2021-22)