Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100018 - Expressió escrita llengua catalana  CAT(2018-19)

100019 - Expressió escrita llengua espanyola  CAT ESP ENG

100337 - Fonaments del món contemporani  CAT ESP ENG

100338 - Fonaments del món modern  CAT ESP ENG

100305 - Història de la ciència  CAT ESP ENG

100010 - Introducció a l'antropologia social i cultural  CAT ESP ENG

100276 - Lectura de la imatge artística  CAT ESP ENG

100271 - Literatura comparada  CAT ESP ENG

103575 - Llengua Estrangera I (Alemany)  CAT ESP ENG

103574 - Llengua Estrangera I (Anglès)  CAT ESP ENG

103573 - Llengua Estrangera I (Francès)  CAT ESP ENG

103572 - Llengua Estrangera I (Italià)  CAT ESP ENG

103571 - Llengua Estrangera II (Alemany)  CAT ESP ENG

103570 - Llengua Estrangera II (Anglès)  CAT ESP ENG

103569 - Llengua Estrangera II (Francès)  CAT ESP ENG

103568 - Llengua Estrangera II (Italià)  CAT ESP ENG

100333 - Visions geogràfiques del món  CAT ESP ENG

2n curs

100015 - Cultura Clàssica I  CAT ESP ENG

100016 - Cultura Clàssica II  CAT ESP ENG

100025 - Història de l'Art Antic i Medieval  CAT ESP ENG

100335 - Introducció a la Història Medieval  CAT ESP ENG

100022 - Literatura catalana  CAT ESP ENG

100023 - Literatura Espanyola  CAT ESP ENG

103567 - Llengua Catalana: Cultura i Societat  CAT ESP ENG

103566 - Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral  CAT ESP ENG

100017 - Pensament Filosòfic Antic i Medieval  CAT ESP ENG

100013 - Prehistòria i Història Antiga  CAT ESP ENG

3r curs

103565 - Filosofia Moderna i Contemporània  CAT ESP ENG

100029 - Geografia de la Globalització  CAT ESP ENG

100031 - Gestió Cultural  CAT ESP ENG

100027 - Història Contemporània de Catalunya  CAT ESP ENG

100011 - Història de l'Art Modern i Contemporani  CAT ESP ENG

100353 - Història Moderna de Catalunya  CAT ESP ENG

100030 - La Cultura en els Mitjans de Comunicació  CAT ESP ENG

100032 - Patrimoni  CAT ESP ENG

4t curs

100057 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

100071 - Documentació i Arxivística  CAT ESP ENG

100067 - Dret i Cultura  CAT ESP ENG

103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània  CAT ESP ENG

100028 - Filosofia de la Cultura  CAT ESP ENG

100081 - Geografia de la ciutat contemporània  CAT ESP ENG

101607 - Geografia del turisme  CAT ESP ENG

100054 - Història de les Idees Polítiques  CAT ESP ENG

100079 - Història del Cinema  CAT ESP ENG

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT ESP ENG

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ESP ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT ESP ENG

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT ESP ENG

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT ESP ENG

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT ESP ENG

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT ESP ENG

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT(2018-19)

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT(2018-19)

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT ESP ENG

100085 - Literatura Espanyola Actual  CAT ESP ENG

100065 - Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual  CAT ESP ENG

100422 - Mitologia i literatura  CAT ESP ENG

100055 - Museologia  CAT ESP ENG

103564 - Música en la Societat Contemporània  CAT ESP ENG

100062 - Perspectives i Tècniques Editorials  CAT ESP ENG

100058 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

100066 - Producció i Consum de la Cultura  CAT ESP ENG

100358 - Relacions internacionals i conflictes a l'època contemporània  CAT ESP ENG