Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100018 - Expressió escrita llengua catalana  CAT

100019 - Expressió escrita llengua espanyola  CAT ESP

100337 - Fonaments del món contemporani  CAT

100338 - Fonaments del món modern  CAT

100305 - Història de la ciència  CAT

100010 - Introducció a l'antropologia social i cultural  CAT ENG

100276 - Lectura de la imatge artística  CAT ENG

100271 - Literatura comparada  CAT

103575 - Llengua Estrangera I (Alemany)  CAT

103574 - Llengua Estrangera I (Anglès)  CAT ENG

103573 - Llengua Estrangera I (Francès)  CAT

103572 - Llengua Estrangera I (Italià)  CAT

103571 - Llengua Estrangera II (Alemany)  CAT

103570 - Llengua Estrangera II (Anglès)  CAT ENG

103569 - Llengua Estrangera II (Francès)  CAT

103568 - Llengua Estrangera II (Italià)  CAT

100333 - Visions geogràfiques del món  CAT ENG

2n curs

100015 - Cultura Clàssica I  CAT

100016 - Cultura Clàssica II  CAT

100025 - Història de l'Art Antic i Medieval  CAT

100335 - Introducció a la Història Medieval  CAT

100022 - Literatura catalana  CAT

100023 - Literatura Espanyola  CAT

103567 - Llengua Catalana: Cultura i Societat  CAT ESP

103566 - Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral  CAT

100017 - Pensament Filosòfic Antic i Medieval  CAT

100013 - Prehistòria i Història Antiga  CAT

3r curs

103565 - Filosofia Moderna i Contemporània  CAT

100029 - Geografia de la Globalització  CAT ESP

100031 - Gestió Cultural  CAT

100027 - Història Contemporània de Catalunya  CAT

100011 - Història de l'Art Modern i Contemporani  CAT ESP

100353 - Història Moderna de Catalunya  CAT

100030 - La Cultura en els Mitjans de Comunicació  CAT

100032 - Patrimoni  CAT

4t curs

100057 - Treball de Final de Grau  CAT

Optatives

100071 - Documentació i Arxivística  CAT ESP

100067 - Dret i Cultura  CAT

103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània  CAT

100028 - Filosofia de la Cultura  CAT

100081 - Geografia de la ciutat contemporània  CAT

101607 - Geografia del turisme  CAT

100054 - Història de les Idees Polítiques  CAT

100079 - Història del Cinema  CAT ESP

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT

100084 - Literatura Catalana Actual  CAT(2017-18)

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT

100085 - Literatura Espanyola Actual  CAT ESP

100065 - Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual  CAT

100422 - Mitologia i literatura  CAT

100055 - Museologia  CAT

103564 - Música en la Societat Contemporània  CAT

100062 - Perspectives i Tècniques Editorials  CAT

100058 - Pràctiques Externes  CAT

100066 - Producció i Consum de la Cultura  CAT

100358 - Relacions internacionals i conflictes a l'època contemporània  CAT