Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Dibuix Tècnic (0.1) 
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

7,667
---

Codi de preinscripció

21101

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per la cultura en un sentit ampli
 • Capacitat de raonament i d'abstracció
 • Disposició a l'ús d'esperit crític i reflexiu
 • Capacitat de comprensió
 • Sensibilitat social
 • Facilitat lingüística

Formació complementària

- Seminari del grau d'Humanitats, interdisciplinari i transversal, destinat a tots els estudiants del grau.
- Jornades informatives sobre qüestions de futur dels estudiants (sortides professionals, màsters, etc.).

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de Grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura al Grau en Humanitats

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris