Accés Grau en Humanitats

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0,2)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,2)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.2)

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21101

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per la cultura en un sentit ampli
 • Capacitat de raonament i d'abstracció
 • Disposició a l'ús d'esperit crític i reflexiu
 • Capacitat de comprensió
 • Sensibilitat social
 • Facilitat lingüística

Formació complementària

- Seminari del grau d'Humanitats, interdisciplinari i transversal, destinat a tots els estudiants del grau.
- Jornades informatives sobre qüestions de futur dels estudiants (sortides professionals, màsters, etc.).

Taules d’adaptacions

Els alumnes que no heu finalitzat els estudis de Llicenciatura, i en el cas de voler-los continuar, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent de Grau. Podeu consultar la taula d'equiparació de Llicenciatura a Grau al següent enllaç:

· Taula d'equiparació de la Llicenciatura al Grau en Humanitats

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

 

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).