Pla d'estudis Grau en Humanitats

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Humanitats

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Total 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació general
Menció en Gestió Cultural
Menció en Cultura Contemporània

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Llengua Estrangera I i II (Anglès, Francès, Alemany o Italià)
 • Fonaments del Món Modern
 • Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
 • Fonaments del Món Contemporani
 • Expressió Escrita (llengua catalana o llengua espanyola)
 • Literatura Comparada
 • Lectura de la Imatge Artística
 • Visions Geogràfiques del Món
 • Història de la Ciència 
 • Història de l'Art Antic i Medieval
 • Prehistòria i Història Antiga
 • Cultura Clàssica I
 • Introducció a la Història Medieval
 • Pensament Filosòfic Antic i Medieval
 • Cultura Clàssica II
 • Literatura Catalana
 • Llengua Catalana: Cultura i Societat
 • Llengua Espanyola: Variació i Discurs Oral
 • Literatura Espanyola 
3r curs 4t curs
 • Filosofia Moderna i Contemporània
 • Geografia de la Globalització
 • Història Moderna  de Catalunya
 • Gestió Cultural
 • Patrimoni
 • La Cultura en els Mitjans de Comunicació
 • Història Contemporània  de Catalunya
 • Història de l'Art Modern i Contemporani  
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r curs   
 • Idioma Modern I *
 •  Idioma Modern II * 
(*) Triar entre anglès, francès, alemany, italià, èuscar, gallec, portuguès, occità, romanès o grec modern. S'entén que l'idioma és un altre que el triat a primer curs. L'alumne pot optar per continuar amb l'idioma triat a primer però en el nivell de dificultat corresponent.
Es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.
 
També es poden triar les assignatures optatives de quart curs. 
4t curs   
 • Pràctiques Externes 
 

Per a obtenir una menció en el títol, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) de les assignatures vinculades a cada itinerari.

Menció en Gestió Cultural Menció en Cultura Contemporània
 • Documentació i Arxivística
 • Dret i Cultura
 • Mitjans i Tècniques de Comunicació Audiovisual
 • Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic (1)
 • Perspectives i Tècniques Editorials
 • Polítiques Culturals Contemporànies (1)
 • Producció i Consum de la Cultura
 • Geografia del Turisme
 • Literatura Comparada i Estudis Culturals
 • Museologia
 • Música en la Societat Contemporània
 • Història del Cinema
 • Literatura Catalana Actual
 • Literatura Espanyola Actual
 • Geografia de la Ciutat Contemporània
 • Filosofia de la Cultura
 • Història de les Idees Polítiques
 • Els Clàssics en la Cultura Contemporània
 • Mitologia i Literatura
 • Relacions Internacionals i Conflictes en l'Època Contemporània

També es poden triar les assignatures optatives de tercer curs no cursades.
(1) Aquest curs, aquestes assignatures no estan programades.

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.