Presentació

El grau en Humanitats forma professionals que gestionin i administrin la producció cultural de la societat actual, proporcionant-los una base científica i metodològica àmplia i un coneixement profund de la nostra cultura i el nostre patrimoni, des de l'origen fins a l'actualitat, recolzant-se en les grans àrees disciplinàries de les ciències humanes.

En finalitzar el grau, les persones seran competents per desenvolupar la seva professió amb eficàcia en àmbits de formació com la gestió i la dinamització cultural o el món editorial, entre d’altres.

Els objectius bàsics del grau es concreten en diferents itineraris de formació especialitzada:

 • El de Gestió cultural forma professionals amb capacitació per definir projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments i implementar polítiques culturals institucionals, mitjançant la gestió organitzativa, econòmica, jurídica i de màrqueting.
 • L’itinerari de Cultura Contemporània es centra en l'estudi de la cultura occidental contemporània amb atenció a les relacions entre les diferents formes d'expressió (literatura, art, música, cinema, etc.) i el seu context històric.
 • Un tercer itinerari de formació general permet l'estudi interdisciplinari d'aquells aspectes de la cultura que més interessin des de la perspectiva individual a l'alumnat.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per la cultura en un sentit ampli
 • Capacitat de raonament i d'abstracció
 • Disposició a l'ús d'esperit crític i reflexiu
 • Capacitat de comprensió
 • Sensibilitat social
 • Facilitat lingüística

Sortides professionals

El creixement extraordinari del sector cultural i el caràcter versàtil dels graduats en Humanitats fan possible que els titulats puguin exercir professionalment en diferents sectors, entre els quals es poden destacar els següents:

 • Gestió cultural d'entitats públiques i privades (museus, arxius, fundacions, obres socials, centres d'estudis, etc.)
 • Dinamització cultural d'ajuntaments i d'altres entitats cíviques (organització de projectes, activitats o esdeveniments culturals)
 • Món editorial
 • Creació d'espais virtuals (de caràcter laboral, educatiu, lúdic o cultural)
 • Disseny de productes, instal·lacions o serveis culturals
 • Turisme cultural
 • Mitjans de comunicació
 • Docència i recerca
 • Mediació intercultural i internacional

Coordinador i equip de coordinació

Òscar Jané Checa
93 581 11 38
coordinacio.grau.humanitats@uab.cat
 

 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Un sol torn de matí.

Calendari Acadèmic de la Facultat

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21101
70
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Català (80%) i castellà (20%).
Preu per crèdit: 25,27 euros
Inici de classes: 12 de setembre de 2018
Presencial.
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Humanitats
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició