Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103383 - Francès Instrumental I  CAT ESP ENG

103382 - Francès Instrumental II  CAT ESP ENG

103410 - Gramàtica Descriptiva Anglesa  CAT ESP ENG

103361 - Introducció a la Cultura Francesa  CAT ESP ENG

100228 - Introducció a la lingüística  CAT(2018-19)

100270 - Literatura Anglesa del Segle XX  CAT ESP ENG

103318 - Ús de la Llengua Francesa Oral  CAT ESP ENG

103409 - Usos Bàsics de la Llengua Anglesa  CAT ESP ENG

103319 - Ús de la Llengua Francesa Escrita  CAT ESP ENG

2n curs

100271 - Literatura comparada  CAT ESP ENG

100227 - Fonètica i Fonologia Angleses I  CAT ESP ENG

100217 - Història i Cultura de les Illes Britàniques  CAT ESP ENG

100250 - Literatura del Romanticisme Anglès  CAT ESP ENG

103316 - Literatura Francesa Comtemporània  CAT ESP ENG

103380 - Literatura Francesa del Segle XIX  CAT ESP ENG

103365 - Llengua Francesa Oral i Escrita I  CAT ESP ENG

103355 - Morfosintaxi de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

100234 - Ús de la Llengua Anglesa I  CAT ESP ENG

100233 - Ús de la Llengua Anglesa II  CAT ESP ENG

3r curs

103359 - Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

100191 - Història i Cultura dels Estats Units  CAT ESP ENG

103357 - Lexicologia de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103381 - Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració  CAT ESP ENG

103379 - Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement  CAT ESP ENG

100248 - Literatura Nord-Americana del Segle XIX  CAT ESP ENG

100246 - Literatura Victoriana  CAT ESP ENG

100223 - Sintaxi Anglesa  CAT ESP ENG

4t curs

103396 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

100196 - Adquisició del llenguatge  CAT(2018-19)

103360 - Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103395 - Arts i Literatura Italianes  CAT ESP ENG

100275 - Bases biològiques del llenguatge  CAT ESP ENG

103394 - Cine i Literatura Italians  CAT ESP ENG

103793 - Cultura i Societat Basques  CAT ESP ENG

103385 - Cultura i Societat Gallegues  CAT ESP ENG

103393 - Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües  CAT ESP ENG

103371 - Èpica Romànica Medieval  CAT ESP ENG

100226 - Fonètica i Fonologia Angleses II  CAT ESP ENG

100225 - Gramàtica Anglesa  CAT ESP ENG

100211 - Història de la Cultura Alemanya  CAT ESP ENG

100193 - Història de la Llengua Anglesa I  CAT ESP ENG

100192 - Història de la Llengua Anglesa II  CAT ESP ENG

103376 - Història de la Llengua Basca  CAT ESP ENG

103358 - Història de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103384 - Història Social de la Llengua Gallega  CAT ESP ENG

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT ESP ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT ESP ENG

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT ESP ENG

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT ESP ENG

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT ESP ENG

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT(2018-19)

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT(2018-19)

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG

100205 - Idioma Modern III (Alemany)  CAT ESP ENG

103392 - Idioma Modern III (Italià)  CAT ESP ENG

100204 - Idioma Modern IV (Alemany)  CAT ESP ENG

103391 - Idioma Modern IV (Italià)  CAT ESP ENG

100203 - Idioma Modern V (Alemany)  CAT(2018-19)

103370 - Introducció a les Literatures Romàniques  CAT ESP ENG

103356 - Lingüística Francesa Comparada  CAT ESP ENG

103369 - Lírica Romànica Medieval  CAT ESP ENG

100210 - Literatura Alemanya i Cinema  CAT ESP ENG

100249 - Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració  CAT ESP ENG

103387 - Literatura Basca  CAT ESP ENG

100255 - Literatura comparada i estudis culturals  CAT ESP ENG

100209 - Literatura Contemporània en Llengua Alemanya  CAT ESP ENG

103386 - Literatura Gallega  CAT ESP ENG

103368 - Literatura i Societat a l'Edat Mitjana  CAT(2018-19)

100247 - Literatura Nord-Americana Moderna  CAT ESP ENG

100263 - Literatura, gèneres i sexualitats  CAT ESP ENG

103390 - Literatures Francòfones  CAT ESP ENG

103367 - Llegendes Medievals  CAT ESP ENG

100224 - Llengua Comparada  CAT ESP ENG

100274 - Llenguatge, cultura i cognició  CAT ESP ENG

103366 - Novel·la Romànica Medieval  CAT ESP ENG

100245 - Orígens de la Literatura Anglesa  CAT ESP ENG

100262 - Pensament literari  CAT ESP ENG

103388 - Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès  CAT ESP ENG

103399 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

100688 - Qüestions de gramàtica comparada  CAT ESP ENG

100239 - Semàntica i pragmàtica  CAT(2018-19)

103354 - Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa  CAT ESP ENG

103362 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II  CAT ESP ENG

100194 - Tecnologies del llenguatge  CAT(2018-19)

100243 - Teoria i anàlisi de la poesia  CAT ESP ENG

100242 - Teoria i anàlisi del teatre  CAT ESP ENG

100588 - Teoria i història de la representació teatral  CAT ESP ENG

100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada  CAT ESP ENG

100253 - Tradició literària occidental I  CAT ESP ENG

100252 - Tradició literària occidental II  CAT ESP ENG

100232 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada  CAT ESP ENG

100231 - Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada  CAT ESP ENG