Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 104195 - Elements de Llengua Grega

 104194 - Elements de Llengua Llatina

 106279 - Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració

 106287 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I

 106286 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I

 100228 - Introducció a la lingüística

 106282 - Introducció a la Literatura Anglesa

 100271 - Literatura comparada

 104196 - Textos Narratius Grecs

 104197 - Textos Narratius Llatins

2n curs

 104198 - Gèneres Literaris Antics

 106280 - Gramàtica Anglesa II: l'Oració

 106289 - Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II

 106288 - Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II

 106284 - Història Cultural de les Illes Britàniques

 104205 - Historiografia i Filosofia Gregues

 104200 - Historiografia i Oratòria Llatines

 104201 - L'Eneida

 104206 - La Ilíada i l'Odissea

 106297 - Literatura del Romanticisme Britànic

3r curs

 104202 - El Gènere Epistolar a Roma

 104208 - El Teatre a Grècia

 106291 - Fonètica i Fonologia Angleses I

 106285 - Història Cultural dels Estats Units

 104203 - La Poesia d'Horaci

 106304 - Literatura dels Estats Units I: Segle XIX

 100246 - Literatura victoriana (2022-23)

 104207 - Poetes Lírics Grecs

4t curs

 106293 - Anàlisi Sintàctica de l'Anglès

 106668 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100196 - Adquisició del llenguatge

 106311 - Anglès en el Context Global

 106320 - Anglès per a Finalitats Específiques

 100275 - Bases biològiques del llenguatge

 103563 - Els Clàssics en la Cultura Contemporània

 104220 - Els Orígens de les Llengües Clàssiques

 106322 - Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa

 100038 - Idioma modern I (alemany)

 100040 - Idioma modern I (èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100044 - Idioma modern I (grec modern)

 100039 - Idioma modern I (Italià)

 100042 - Idioma modern I (portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma modern II (alemany)

 100049 - Idioma modern II (èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100053 - Idioma modern II (grec modern)

 100048 - Idioma modern II (Italià)

 100051 - Idioma modern II (portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 106307 - Introducció a l'Adquisició i Ensenyament de l'Anglès

 106295 - Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol

 100249 - Literatura anglesa del Renaixement i de la Il·lustració (2022-23)

 104227 - Literatura Antiga (Grega)

 104226 - Literatura Antiga (Llatina)

 106305 - Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX

 104204 - Llatí Medieval

 104217 - Llengua i Cultura a la Grècia Micènica (2022-23)

 100422 - Mitologia i Literatura

 100262 - Pensament literari

 106666 - Pràctiques Professionals I

 100267 - Prosa en anglès (2022-23)

 100239 - Semàntica i pragmàtica

 100242 - Teoria i anàlisi del teatre

 100254 - Teoria i pràctica de la literatura comparada

 104221 - Textos i Contextos Epigràfics

 100272 - Tipologia lingüística

 106314 - Varietats de l'Anglès