Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Nou

És l’únic títol d’aquestes característiques en el sistema universitari espanyol. Ofereix una formació sòlida en llengua, literatura i cultura angleses i un coneixement ampli en llengües clàssiques (llatí i grec) i en la literatura i la cultura clàssiques

Informació general

Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

El graduat en Estudis d’Anglès i de Clàssiques reuneix el coneixement expert de la llengua internacional per excel·lència amb el de les llengües clàssiques, reconegudes com a fonament de la cultura i el pensament del món occidental. Aquest perfil facilita la inserció laboral en professions relacionades amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara  l'ensenyament de l'anglès i de les llengües clàssiques, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en institucions i empreses, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

En les dues mencions que s'incorporen, l'estudiant pot optar per intensificar la seva formació en llengua, lingüística i gramàtica comparada, o en literatura, literatura comparada i cultura, mitjançant un ventall ampli d'assignatures que inclou continguts més clarament professionalitzadors.

Es programa des dels departaments de Filologia Anglesa i de Germanística i de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, entorn acadèmic idoni per organitzar uns estudis de caràcter interdisciplinari.

Sortides professionals

- Docència i producció de materials didàctics, en institucions tant públiques com privades.
- Les aplicacions de la tecnologia del llenguatge.
- El turisme, les relacions públiques i les relacions internacionals.
- Assessoria cultural i gestió en tasques de documentació en editorials, en col·laboració amb revistes i suplements culturals, i coordinació i planificació d'activitats culturals en empreses, fundacions o institucions públiques.
- La recerca acadèmica.

 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Accedir a l'apartat de El grau en xifres