Accés Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
  • Literatura Catalana (0,2)
  • Literatura Castellana (0,2)
  • Literatura Dramàtica (0,2)
  • Llengua i Cultura Llatines (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

  • Història de la Filosofia (0,2) 

5,000

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats ---
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21141

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

- Bona expressió oral i escrita.
- Capacitat de síntesi i de comprensió.
- Domini instrumental de les llengües objecte d'estudi.
- Capacitat d'interpretació i de raonament.
- Interès per la llengua, la literatura i la cultura en general.
- Capacitat de relacionar fenòmens lingüístics, literaris i culturals.

Taules d’adaptacions

Els/les estudiants que no heu finalitzat els estudis en l'anterior Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques, i en el cas de voler-los continuar al nou pla d'estudis del Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques, heu de sol·licitar l'equiparació al pla vigent. Podeu consultar la taula d'equiparació resultant:

· Taula d'equiparació del Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques al Nou Pla d'Estudis

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).